NOW

Jak przygotować się do wdrożenia e-faktury

Dlaczego to ważne?

Korzystanie z Krajowego Systemu e‑Faktur (dalej: KSeF) będzie docelowo obowiązkowe dla większości podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na terytorium Polski. Obejmie ono przede wszystkim faktury wystawiane w ramach transakcji B2B przez:

  • wszystkie firmy polskie,
  • firmy zagraniczne posiadające w Polsce stałe miejsce prowadzenia działalności.

Zgodnie z obecnymi przepisami, transakcje B2C nie podlegają KSeF. Niemniej, zgodnie z zapowiedzią Ministera Finansów Andrzeja Domańskiego ogłoszoną w trakcie briefingu prasowego w dniu 19 stycznia 2024 r., kwestia raportowania w KSeF również takich transakcji może być przedmiotem ponownej dyskusji/konsultacji społecznych.

 

Wdrożenie e-faktur będzie oznaczać konieczność dokonania zmian w wielu obszarach działalności podatników.

 

Podjęcie działań z wyprzedzeniem pozwoli na płynne wdrożenie procedur dotyczących nowych obowiązków, a także umożliwi wyeliminowanie ryzyk.

 

Sprawdź, czy jesteś gotowy na wprowadzenie e-faktur.

Zalety wdrożenia e-faktur

Zwiększenie pewności i szybkości obiegu dokumentów

Obniżenie kosztów księgowych

Zmniejszenie obciążeń administracyjnych,
np. uproszczenie archiwizacji, brak duplikatów

Łatwiejsza komunikacja z organami skarbowymi w czasie kontroli/ czynności sprawdzających

Minimalizacja ryzyka odpowiedzialności na gruncie KKS za błędy w fakturowaniu

Poprawa cash flows poprzez monitoring terminów płatności i pewność dostarczenia faktury

Wiarygodność z punktu widzenia wymogu należytej staranności

Zgodność z wymogami podatkowymi

Nasze doradztwo obejmuje:

Zarządzanie projektem (PMO)

Wsparcie procesowo-biznesowe

Hotline podatkowo-technologiczny

Przygotowanie mapowania danych oraz warsztaty podatkowo–techniczne (albo weryfikację mapowania przygotowanego przez dostawcę rozwiązania/ IT)

Specjalistyczny przegląd VAT pod kątem gotowości na e-faktury

Stworzenie lub dostosowanie wewnętrznych procedur podatkowych

Weryfikację poprawności wygenerowanych plików XML pod kątem formalnym i merytorycznym

Ocenę podatkowo-technologiczną z rekomendacjami rozwiązań do obsługi e-faktur

Usługową obsługę e-faktur (zarówno sprzedażowych, jak i zakupowych albo np. samych zakupowych)

Wsparcie merytoryczno-technologiczne przy wdrażaniu narzędzia do obsługi e-faktur zakupionego u dostawcy zewnętrznego

Wybierz narzędzie do obsługi e-faktur oraz model współpracy zgodnie z Twoimi potrzebami

icon-1

Narzędzie zintegrowane z systemem SAP

Zapewniamy kompleksowe wsparcie procesu generowania, wysyłki oraz odbierania faktur ustrukturyzowanych, przy jednoczesnym zagwarantowaniu bezpieczeństwa oraz zachowaniu ciągłości procesu fakturowania

icon-1

Narzędzie zewnętrzne komunikujące się z Twoim systemem finansowym i systemem MF

Udostępnimy Ci narzędzie IT, które m.in. wygeneruje e-faktury ustrukturyzowane zgodnie
z wymogami ustawowymi oraz umożliwi automatyczną, masową wysyłkę do MF i odbiór faktur zakupowych

icon-1

Wsparcie w modyfikacji własnych systemów Spółki

Jeżeli korzystasz z autorskiego systemu księgowego/ billingowego, pomożemy Twojemu zespołowi IT w odpowiednim jego skonfigurowaniu.

icon-1

Wsparcie merytoryczne przy wdrażaniu obcego narzędzia lub przygotowanie mapowania

Udzielimy wsparcia eksperckiego w zakresie rozwiązań tworzonych samodzielnie przez Spółkę albo w ramach współpracy z podmiotami zewnętrznymi do obsługi procesów związanych z wysyłaniem i odbieraniem faktur przez Krajowy System e-Faktur oraz przygotujemy mapowanie danych

Co zyskujesz?

Korzyści 

icon-0

Pełna funkcjonalność narzędzia

Gwarancja zgodności narzędzia z aktualnie obowiązującymi wymogami dla e-faktur.
icon-1

Bezpieczeństwo rozliczeń

icon-2

Kompleksowe podejście

Nasze podejście odpowiada na wyzwania techniczne, procesowe i podatkowe oraz w obszarze zarządzania projektem.
icon-3

Zapewniamy prawidłowość wdrożenia

Gwarantujemy zgodność rozwiązania z koncepcją biznesową przez okres 12 miesięcy od daty wdrożenia systemu.
icon-4

Skuteczność wdrożenia procedur

icon-5

Zapewniamy aktualizacje narzędzia

Będziemy także informować Spółkę o planach rozwoju aplikacji.

Trzy kroki do współpracy

Skontaktuj się z nami

Omówmy Twoje wyzwanie

Zapoznaj się z ofertą

Przeczytaj artykuł

"e-Faktury ustrukturyzowane w pytaniach i odpowiedziach"

Obejrzyj Kongres

"Teraz Podatki: Wyzwania podatkowe dla firm w 2023 roku"

Przeczytaj artykuł

"Obowiązkowe e-Faktury od 1 lipca 2024 roku już pewne"

Skorzystaj ze strefy możliwości

Przedsiębiorcy działający w Polsce mają możliwość ubiegania się o różnorodne dotacje w ramach perspektywy finansowej 2021-2027. Wśród programów wspierających rozwój i działalność przedsiębiorstw funkcjonują programy ogólnokrajowe, ograniczone do regionów oraz skupiające się na poszczególnych województwach. Sprawdź, jakie programy wsparcia są dostępne w Twoim województwie.
Korzystanie z Krajowego Systemu e‑Faktur będzie docelowo obowiązkowe dla większości podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na terytorium Polski. Wdrożenie e-faktur będzie związane z koniecznością dokonania zmian w wielu obszarach działalności podatników. Sprawdź, czy jesteś gotowy na wprowadzenie e-faktur.
Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki to program pozwalający uzyskać dodatkowe środki na rozwój. Sprawdź, czy masz szansę uzyskać wsparcie.
W przestrzeni publicznej ponownie pojawił się postulat, by lepiej przyjrzeć się rozliczeniom spółek nabywających usługi od tzw. samozatrudnionych, czyli osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, najczęściej współpracujących tylko z jednym podmiotem. W związku z tym zachęcamy do skorzystania z naszego narzędzia, które zweryfikuje prawidłowość funkcjonowania modelu B2B w Twojej firmie. Sprawdź bezpieczeństwo współpracy B2B zanim zrobi to urząd skarbowy!
Kalkulator Dywidendy pozwala wyliczyć kwotę, którą spółka hipotetycznie może wypłacić w formie dywidendy, zaliczki na poczet dywidendy albo na skutek umorzenia udziałów.
Podatek od niezrealizowanych dochodów (exit tax) dla osób fizycznych istnieje w Polsce od 2019 roku. Niejasność przepisów regulujących ten podatek budzi sporo kontrowersji oraz niesie ze sobą ryzyko niewłaściwej oceny sytuacji danego podatnika. By zmniejszyć to ryzyko oraz uświadomić podatnikom istnienie exit taxu, EY stworzył prosty test pozwalający na wstępną ocenę, czy w danej sytuacji obowiązek podatkowy wystąpił lub wystąpi w przyszłości.
Monitoring horyzontalny (Program Współdziałania) to nowa formuła pogłębionej współpracy największych podatników z administracją skarbową, oparta na transparentności i wzajemnym zaufaniu oraz oferująca konkretne korzyści – zmniejszenie ryzyk podatkowych i różnorodne ułatwienia. EY opracował barometr, który pozwoli zorientować się w ciągu 2 minut, czy warto mocniej zainteresować się tym rozwiązaniem. Odpowiadając na kilka prostych pytań w ramach ankiety, uzyskujesz możliwość szybkiej wstępnej diagnozy. Sprawdź, czy Program Współdziałania może być rozwiązaniem dla Twojej spółki.
Spółki prowadzące działalność badawczo-rozwojową i zatrudniające pracowników do jej wykonywania mogą odliczyć nadwyżkę ulgi B+R od zaliczek pobranych na podatek dochodowy pracowników, którzy co najmniej 50% czasu pracy/ świadczenia usługi poświęcają na realizację działalności badawczo-rozwojowej. Sprawdź czy możesz skorzystać z ulgi i ile możesz zyskać.
Kalkulator Wypłacalności to narzędzie, które ułatwia monitorowanie płynności oraz wypłacalności przedsiębiorcy.

To teraz jest czas na działanie
Skontaktuj się

NOW
Krok 1/4

Imię i nazwisko*

Adres e-mail*

Telefon kontaktowy*

Wprowadź wszystkie wymagane dane do formularza.

Stanowisko*

Nazwa firmy*

NIP

Wprowadź wszystkie wymagane dane do formularza.

Temat

Treść wiadomości...

Wprowadź wszystkie wymagane dane do formularza.

Administratorem Państwa danych osobowych są Spółki z Grupy EY. Dane kontaktowe spółek z Grupy EY Polska znajdują się pod adresem https://www.ey.com/pl_pl/dane-spolek.

Dane osobowe przetwarzane są w celu skorzystania przez Państwa z formularza kontaktowego. Dane osobowe przetwarzane są w związku z prawnie uzasadnionymi celami Administratora, którym w tym przypadku jest odpowiedź na przesłane przez Państwa zapytanie. Dane osobowe przekazane Administratorowi podawane są mu dobrowolnie. Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego w zakresie przetwarzania danych osobowych. Kontakt do inspektora danych osobowych: kontaktdaneosoboweEYPolska@pl.ey.com. W celu otrzymania szczegółowych informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Spółki z Grupy EY zachęcamy do zapoznania się z Polityką prywatności https://www.ey.com/pl_pl/privacy-statement.

Czy zgadzasz się na kontakt telefoniczny w 15 minut?
Wprowadź wszystkie wymagane dane do formularza.
Zaznacz wymagane zgody

Dziękujemy za wypełnienie formularza

Skontaktujemy się z Tobą w ciągu 48 godzin.
Porozmawiajmy
Umów się na rozmowę

Imie i nazwisko*

Email*

Telefon kontaktowy*

Nazwa firmy*

Administratorem Państwa danych osobowych są Spółki z Grupy EY. Dane kontaktowe spółek z Grupy EY Polska znajdują się pod adresem https://www.ey.com/pl_pl/dane-spolek.

Dane osobowe przetwarzane są w celu skorzystania przez Państwa z formularza kontaktowego. Dane osobowe przetwarzane są w związku z prawnie uzasadnionymi celami Administratora, którym w tym przypadku jest odpowiedź na przesłane przez Państwa zapytanie. Dane osobowe przekazane Administratorowi podawane są mu dobrowolnie. Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego w zakresie przetwarzania danych osobowych. Kontakt do inspektora danych osobowych: kontaktdaneosoboweEYPolska@pl.ey.com. W celu otrzymania szczegółowych informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Spółki z Grupy EY zachęcamy do zapoznania się z Polityką prywatności https://www.ey.com/pl_pl/privacy-statement.

Wprowadź wszystkie wymagane dane do formularza.