NOW

Polska Strefa Inwestycji

Dlaczego to ważne?

  • Jeśli planujesz w najbliższym czasie nowe inwestycje w celu zwiększenia skali działalności, obejmujące poniesienie istotnych nakładów inwestycyjnych lub zatrudnienie nowych osób, istnieje możliwość uzyskania przez Spółkę wsparcia w formie zwolnienia z podatku dochodowego w ramach tzw. Polskiej Strefy Inwestycji.
  • Ulga podatkowa w wysokości do 70% poniesionych wydatków inwestycyjnych lub dwuletnich kosztów pracy na 10, 12 albo 15 lat w zależności od lokalizacji jest dostępna dla przedsiębiorców zarówno z sektora produkcyjnego, jak i usług nowoczesnych.

Jak możemy Ci pomóc?

  • Pomożemy w zapewnieniu kwalifikowalności projektu do objęcia ulgą podatkową.
  • Przygotujemy i złożymy wniosek o wydanie decyzji o wsparciu wraz z wymaganymi załącznikami.
  • Przygotujemy dodatkowe wyjaśnienia w trakcie procedury oceny wniosku i udzielimy wsparcia w negocjacjach dotyczących warunków określonych w decyzji o wsparciu.

Szczegółowy zakres wsparcia

Co zyskujesz?

Korzyści 

icon-0

Maksymalizacja szans na uzyskanie wsparcia

icon-1

Minimalizacja ryzyka cofnięcia decyzji o wsparciu w przyszłości

icon-2

Znaczące zmniejszenie obciążeń podatkowych

Trzy kroki do współpracy

Skontaktuj się z nami

Omówmy Twoje wyzwanie

Zapoznaj się z ofertą

Opinie

"Śledzimy na bieżąco zmiany przepisów, analizujemy proponowane rozwiązania dla firm, dzięki czemu możemy elastycznie dobierać i łączyć dostępne instrumenty, które realnie wspierają firmy w ograniczaniu kosztów działalności lub pozyskaniu dodatkowych środków na inwestycje. Niezależnie od zmian w otoczeniu podatkowym i prawnym szukamy najbardziej efektywnych rozwiązań dla każdego przedsiębiorcy, które są indywidualnie dopasowane do jego aktualnej sytuacji."
Aleksander Sipior
Senior Manager w zespole Doradztwa Podatkowego
EY
"Dotychczas zrealizowaliśmy z sukcesem kilkadziesiąt projektów z zakresu wdrożenia instrumentów generujących oszczędności dla firm. Na bazie kilku zrealizowanych przez nas projektów nasi klienci uzyskali i nadal uzyskują indywidualnie oszczędności rzędu kilku milionów rocznie. Pozyskaliśmy także dla naszych klientów dotacje na poziomie przekraczającym kwotę 1,5 mld PLN."
Łukasz Wilk
Manager w zespole Doradztwa Podatkowego
EY
"Nasze wsparcie umożliwia otrzymanie – w jednym miejscu, w jednym czasie – kompleksowej analizy i weryfikacji oszczędności możliwych do uzyskania w wielu obszarach.
To również podejście „end-to-end” – czyli wsparcie od momentu analizy poprzez decyzję o wdrożeniu wybranych instrumentów aż do uzyskania korzyści, przy jednoczesnym odpowiednim zabezpieczeniu procesu wdrożenia. Efektem naszych prac są realne oszczędności oraz wypracowana procedura, która pozwoli korzystać z rozwiązań w kolejnych latach, a nie tylko w roku realizacji projektu."
Tomasz Socha
Partner w zespole Doradztwa Podatkowego
EY

Skorzystaj ze strefy możliwości

Przedsiębiorcy działający w Polsce mają możliwość ubiegania się o różnorodne dotacje w ramach perspektywy finansowej 2021-2027. Wśród programów wspierających rozwój i działalność przedsiębiorstw funkcjonują programy ogólnokrajowe, ograniczone do regionów oraz skupiające się na poszczególnych województwach. Sprawdź, jakie programy wsparcia są dostępne w Twoim województwie.
Korzystanie z Krajowego Systemu e‑Faktur będzie docelowo obowiązkowe dla większości podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na terytorium Polski. Wdrożenie e-faktur będzie związane z koniecznością dokonania zmian w wielu obszarach działalności podatników. Sprawdź, czy jesteś gotowy na wprowadzenie e-faktur.
Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki to program pozwalający uzyskać dodatkowe środki na rozwój. Sprawdź, czy masz szansę uzyskać wsparcie.
W przestrzeni publicznej ponownie pojawił się postulat, by lepiej przyjrzeć się rozliczeniom spółek nabywających usługi od tzw. samozatrudnionych, czyli osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, najczęściej współpracujących tylko z jednym podmiotem. W związku z tym zachęcamy do skorzystania z naszego narzędzia, które zweryfikuje prawidłowość funkcjonowania modelu B2B w Twojej firmie. Sprawdź bezpieczeństwo współpracy B2B zanim zrobi to urząd skarbowy!
Kalkulator Dywidendy pozwala wyliczyć kwotę, którą spółka hipotetycznie może wypłacić w formie dywidendy, zaliczki na poczet dywidendy albo na skutek umorzenia udziałów.
Podatek od niezrealizowanych dochodów (exit tax) dla osób fizycznych istnieje w Polsce od 2019 roku. Niejasność przepisów regulujących ten podatek budzi sporo kontrowersji oraz niesie ze sobą ryzyko niewłaściwej oceny sytuacji danego podatnika. By zmniejszyć to ryzyko oraz uświadomić podatnikom istnienie exit taxu, EY stworzył prosty test pozwalający na wstępną ocenę, czy w danej sytuacji obowiązek podatkowy wystąpił lub wystąpi w przyszłości.
Monitoring horyzontalny (Program Współdziałania) to nowa formuła pogłębionej współpracy największych podatników z administracją skarbową, oparta na transparentności i wzajemnym zaufaniu oraz oferująca konkretne korzyści – zmniejszenie ryzyk podatkowych i różnorodne ułatwienia. EY opracował barometr, który pozwoli zorientować się w ciągu 2 minut, czy warto mocniej zainteresować się tym rozwiązaniem. Odpowiadając na kilka prostych pytań w ramach ankiety, uzyskujesz możliwość szybkiej wstępnej diagnozy. Sprawdź, czy Program Współdziałania może być rozwiązaniem dla Twojej spółki.
Spółki prowadzące działalność badawczo-rozwojową i zatrudniające pracowników do jej wykonywania mogą odliczyć nadwyżkę ulgi B+R od zaliczek pobranych na podatek dochodowy pracowników, którzy co najmniej 50% czasu pracy/ świadczenia usługi poświęcają na realizację działalności badawczo-rozwojowej. Sprawdź czy możesz skorzystać z ulgi i ile możesz zyskać.
Kalkulator Wypłacalności to narzędzie, które ułatwia monitorowanie płynności oraz wypłacalności przedsiębiorcy.

To teraz jest czas na działanie
Skontaktuj się

NOW
Krok 1/4

Imię i nazwisko*

Adres e-mail*

Telefon kontaktowy*

Wprowadź wszystkie wymagane dane do formularza.

Stanowisko*

Nazwa firmy*

NIP

Wprowadź wszystkie wymagane dane do formularza.

Temat

Treść wiadomości...

Wprowadź wszystkie wymagane dane do formularza.

Administratorem Państwa danych osobowych są Spółki z Grupy EY. Dane kontaktowe spółek z Grupy EY Polska znajdują się pod adresem https://www.ey.com/pl_pl/dane-spolek.

Dane osobowe przetwarzane są w celu skorzystania przez Państwa z formularza kontaktowego. Dane osobowe przetwarzane są w związku z prawnie uzasadnionymi celami Administratora, którym w tym przypadku jest odpowiedź na przesłane przez Państwa zapytanie. Dane osobowe przekazane Administratorowi podawane są mu dobrowolnie. Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego w zakresie przetwarzania danych osobowych. Kontakt do inspektora danych osobowych: kontaktdaneosoboweEYPolska@pl.ey.com. W celu otrzymania szczegółowych informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Spółki z Grupy EY zachęcamy do zapoznania się z Polityką prywatności https://www.ey.com/pl_pl/privacy-statement.

Czy zgadzasz się na kontakt telefoniczny w 15 minut?
Wprowadź wszystkie wymagane dane do formularza.
Zaznacz wymagane zgody

Dziękujemy za wypełnienie formularza

Skontaktujemy się z Tobą w ciągu 48 godzin.
Porozmawiajmy
Umów się na rozmowę

Imie i nazwisko*

Email*

Telefon kontaktowy*

Nazwa firmy*

Administratorem Państwa danych osobowych są Spółki z Grupy EY. Dane kontaktowe spółek z Grupy EY Polska znajdują się pod adresem https://www.ey.com/pl_pl/dane-spolek.

Dane osobowe przetwarzane są w celu skorzystania przez Państwa z formularza kontaktowego. Dane osobowe przetwarzane są w związku z prawnie uzasadnionymi celami Administratora, którym w tym przypadku jest odpowiedź na przesłane przez Państwa zapytanie. Dane osobowe przekazane Administratorowi podawane są mu dobrowolnie. Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego w zakresie przetwarzania danych osobowych. Kontakt do inspektora danych osobowych: kontaktdaneosoboweEYPolska@pl.ey.com. W celu otrzymania szczegółowych informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Spółki z Grupy EY zachęcamy do zapoznania się z Polityką prywatności https://www.ey.com/pl_pl/privacy-statement.

Wprowadź wszystkie wymagane dane do formularza.