NOW

Przegląd prawny

Dlaczego to ważne?

  • Obserwujemy większą liczbę kontroli przeprowadzanych przez organy, które mają wgląd do danych ułatwiających kwalifikację podmiotu do kontroli oraz dysponują doświadczeniem zdobytym we wcześniejszych postępowaniach.
  • Najnowsze zmiany regulacyjne i podatkowe wprowadzają dodatkowe obowiązki oraz zaostrzają zasady odpowiedzialności spółek i członków zarządu.
  • Coraz częściej efektem kontroli jest nałożenie na spółki i członków zarządu wielomilionowych kar.
  • Spółki, które odpowiednio wcześnie przygotowały dokumentację wymaganą przepisami prawa, a także tę fakultatywną, wykazującą działanie zarządu z należytą starannością, minimalizują ryzyko nałożenia kar.
  • Członkowie zarządu często składają wobec organów oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności karnej czy karnej skarbowej; odpowiednio prowadzona dokumentacja, która odzwierciedla procesy zachodzące w Spółce, pozwala zapewnić członkom zarządu komfort składanych oświadczeń.
  • Przepisy ulegają ciągłym zmianom i często wymagają od spółek wypełniania nowych obowiązków albo uzupełniania już istniejących.

Jak możemy Ci pomóc?

Dokonamy przeglądu istniejących procesów, regulaminów i procedur wewnątrz Spółki. To najszersza tego typu analiza dostępna na rynku, obejmująca szereg obszarów ryzyka w ramach jednego przeglądu. Bazujemy na bogatej praktyce EY w postępowaniach z organami podatkowymi i regulacyjnymi oraz sądami.

Efektem naszych prac będzie raport podsumowujący rodzaje dokumentów, które funkcjonują w spółce (mapa dokumentacji), wskazanie potencjalnych luk i obszarów ryzyka, które mogą się zmaterializować w przypadku kontroli organów oraz rekomendacje co do dalszych działań.

Rekomendacje zaprezentujemy z podziałem na uchybienia, które mogą generować bezpośrednie ryzyko poniesienia sankcji, jak i te, których wdrożenie jest rekomendowane (np. wszelkie obszary wymagające od podmiotu wykazania należytej staranności w działaniu).

Obszary objęte przeglądem:

Ład korporacyjny

Prawo konkurencji i zatory płatnicze

Prawo pracy

Zapobieganie nadużyciom

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy

Dane osobowe

Ochrona środowiska

Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych

Procedury kontroli

Odpowiedzialność karna skarbowa

Odpowiedzialność podatkowa, w tym obszary wymagające wykazania przez podatnika tzw. należytej staranności w działaniu (np. zagadnienia MDR, WHT, VAT)

Co zyskujesz?

Korzyści 

icon-0

Zakres projektu dopasowany do potrzeb Spółki

(kilka poziomów badania, różne obszary weryfikacji, itp.)
icon-1

Gwarancja poprawnego funkcjonowania Spółki

icon-2

Ograniczenie ryzyka odpowiedzialności spółki, zarządu i innych osób kierujących Spółką,

poprzez identyfikację nieprawidłowości, wdrożenie środków naprawczych oraz kompleksowego zarządzania ryzykiem.

Trzy kroki do współpracy

Skontaktuj się z nami

Omówmy Twoje wyzwanie

Zapoznaj się z ofertą

Skorzystaj ze strefy możliwości

Przedsiębiorcy działający w Polsce mają możliwość ubiegania się o różnorodne dotacje w ramach perspektywy finansowej 2021-2027. Wśród programów wspierających rozwój i działalność przedsiębiorstw funkcjonują programy ogólnokrajowe, ograniczone do regionów oraz skupiające się na poszczególnych województwach. Sprawdź, jakie programy wsparcia są dostępne w Twoim województwie.
Korzystanie z Krajowego Systemu e‑Faktur będzie docelowo obowiązkowe dla większości podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na terytorium Polski. Wdrożenie e-faktur będzie związane z koniecznością dokonania zmian w wielu obszarach działalności podatników. Sprawdź, czy jesteś gotowy na wprowadzenie e-faktur.
Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki to program pozwalający uzyskać dodatkowe środki na rozwój. Sprawdź, czy masz szansę uzyskać wsparcie.
W przestrzeni publicznej ponownie pojawił się postulat, by lepiej przyjrzeć się rozliczeniom spółek nabywających usługi od tzw. samozatrudnionych, czyli osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, najczęściej współpracujących tylko z jednym podmiotem. W związku z tym zachęcamy do skorzystania z naszego narzędzia, które zweryfikuje prawidłowość funkcjonowania modelu B2B w Twojej firmie. Sprawdź bezpieczeństwo współpracy B2B zanim zrobi to urząd skarbowy!
Kalkulator Dywidendy pozwala wyliczyć kwotę, którą spółka hipotetycznie może wypłacić w formie dywidendy, zaliczki na poczet dywidendy albo na skutek umorzenia udziałów.
Podatek od niezrealizowanych dochodów (exit tax) dla osób fizycznych istnieje w Polsce od 2019 roku. Niejasność przepisów regulujących ten podatek budzi sporo kontrowersji oraz niesie ze sobą ryzyko niewłaściwej oceny sytuacji danego podatnika. By zmniejszyć to ryzyko oraz uświadomić podatnikom istnienie exit taxu, EY stworzył prosty test pozwalający na wstępną ocenę, czy w danej sytuacji obowiązek podatkowy wystąpił lub wystąpi w przyszłości.
Monitoring horyzontalny (Program Współdziałania) to nowa formuła pogłębionej współpracy największych podatników z administracją skarbową, oparta na transparentności i wzajemnym zaufaniu oraz oferująca konkretne korzyści – zmniejszenie ryzyk podatkowych i różnorodne ułatwienia. EY opracował barometr, który pozwoli zorientować się w ciągu 2 minut, czy warto mocniej zainteresować się tym rozwiązaniem. Odpowiadając na kilka prostych pytań w ramach ankiety, uzyskujesz możliwość szybkiej wstępnej diagnozy. Sprawdź, czy Program Współdziałania może być rozwiązaniem dla Twojej spółki.
Spółki prowadzące działalność badawczo-rozwojową i zatrudniające pracowników do jej wykonywania mogą odliczyć nadwyżkę ulgi B+R od zaliczek pobranych na podatek dochodowy pracowników, którzy co najmniej 50% czasu pracy/ świadczenia usługi poświęcają na realizację działalności badawczo-rozwojowej. Sprawdź czy możesz skorzystać z ulgi i ile możesz zyskać.
Kalkulator Wypłacalności to narzędzie, które ułatwia monitorowanie płynności oraz wypłacalności przedsiębiorcy.

To teraz jest czas na działanie
Skontaktuj się

NOW
Krok 1/4

Imię i nazwisko*

Adres e-mail*

Telefon kontaktowy*

Wprowadź wszystkie wymagane dane do formularza.

Stanowisko*

Nazwa firmy*

NIP

Wprowadź wszystkie wymagane dane do formularza.

Temat

Treść wiadomości...

Wprowadź wszystkie wymagane dane do formularza.

Administratorem Państwa danych osobowych są Spółki z Grupy EY. Dane kontaktowe spółek z Grupy EY Polska znajdują się pod adresem https://www.ey.com/pl_pl/dane-spolek.

Dane osobowe przetwarzane są w celu skorzystania przez Państwa z formularza kontaktowego. Dane osobowe przetwarzane są w związku z prawnie uzasadnionymi celami Administratora, którym w tym przypadku jest odpowiedź na przesłane przez Państwa zapytanie. Dane osobowe przekazane Administratorowi podawane są mu dobrowolnie. Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego w zakresie przetwarzania danych osobowych. Kontakt do inspektora danych osobowych: kontaktdaneosoboweEYPolska@pl.ey.com. W celu otrzymania szczegółowych informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Spółki z Grupy EY zachęcamy do zapoznania się z Polityką prywatności https://www.ey.com/pl_pl/privacy-statement.

Czy zgadzasz się na kontakt telefoniczny w 15 minut?
Wprowadź wszystkie wymagane dane do formularza.
Zaznacz wymagane zgody

Dziękujemy za wypełnienie formularza

Skontaktujemy się z Tobą w ciągu 48 godzin.
Porozmawiajmy
Umów się na rozmowę

Imie i nazwisko*

Email*

Telefon kontaktowy*

Nazwa firmy*

Administratorem Państwa danych osobowych są Spółki z Grupy EY. Dane kontaktowe spółek z Grupy EY Polska znajdują się pod adresem https://www.ey.com/pl_pl/dane-spolek.

Dane osobowe przetwarzane są w celu skorzystania przez Państwa z formularza kontaktowego. Dane osobowe przetwarzane są w związku z prawnie uzasadnionymi celami Administratora, którym w tym przypadku jest odpowiedź na przesłane przez Państwa zapytanie. Dane osobowe przekazane Administratorowi podawane są mu dobrowolnie. Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego w zakresie przetwarzania danych osobowych. Kontakt do inspektora danych osobowych: kontaktdaneosoboweEYPolska@pl.ey.com. W celu otrzymania szczegółowych informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Spółki z Grupy EY zachęcamy do zapoznania się z Polityką prywatności https://www.ey.com/pl_pl/privacy-statement.

Wprowadź wszystkie wymagane dane do formularza.