NOW

okEY Generator e-SF

Dlaczego to ważne?

Do sporządzenia e-sprawozdania są zobowiązane:

  • jednostki wpisane do rejestru przedsiębiorców KRS (z wyłączeniem tych, które przygotowują sprawozdanie zgodnie z MSR),
  • podatnicy PIT prowadzący księgi rachunkowe, obowiązani do sporządzenia sprawozdania finansowego.

Aplikacja umożliwia sporządzenie e-sprawozdania finansowego w kilku prostych i łatwych krokach z możliwością edycji i prezentacji danych.

 

Dzięki zastosowaniu zaawansowanych rozwiązań sporządzenie obowiązkowego sprawozdania zajmuje dużo mniej czasu.

 

Aplikacja umożliwia samodzielne wygenerowanie e-sprawozdania finansowego dla jednostki innej, jednostki małej, zakładu ubezpieczeń oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych dla jednostki innej i zakładu ubezpieczeń. W przypadku innych form e-sprawozdań istnieje możliwość ich wygenerowania przez zespół EY.

Jak możemy Ci pomóc?

Wariant

okEY Generator e-SF Standard

Autorska aplikacja EY stworzona na potrzeby generowania sprawozdań finansowych.

Aplikacja ma charakter webowy – jest dostępna na dedykowanej platformie EY w modelu SaaS (Software-as-a-Service).

Wariant

okEY Generator e-SF Premium

Wersja narzędzia konfigurowana i implementowana w oparciu o pliki źródłowe Klienta.

Po imporcie dane zawarte w plikach będą porządkowane z perspektywy wymogów dotyczących struktury XML.

Wariant

Usługa generowania e-SF zgodnie z wymogami MF

Kompleksowa usługa generowania e-SF na podstawie przekazanych danych. W ramach usługi zostanie wykonane mapowanie danych do odpowiedniego szablonu, generowanie e-SF w formacie XML oraz testy merytoryczne.

Zalety okEY Generatora e-SF

Możliwość wprowadzania poprawek manualnych do e-sprawozdań.

Szybki dostęp do odczytu elektronicznych sprawozdań finansowych.

Możliwość dostosowania i konfiguracji narzędzia do danych klienta.

Podgląd podpisów złożonych na e-sprawozdaniu.

Możliwość pracy na kilku wersjach e-sprawozdania jednocześnie.

Walidacja techniczna poprawności wygenerowanego
e-sprawozdania pod kątem struktury logicznej XML.

Wizualizacja danych sprawozdawczych w aplikacji oraz podgląd kodu XML w wygodnej i przejrzystej formie  PDF.

Łatwy dostęp do narzędzia z poziomu przeglądarki, bez konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania.

Co zyskujesz?

Korzyści 

icon-0

Zoptymalizowanie i zautomatyzowanie procesu przygotowania e-sprawozdania finansowego

icon-1

Zapewnienie spójności raportowanych danych

Aplikacja wykonuje kilkadziesiąt testów sprawdzających spójność kluczowych danych zawartych w e-sprawozdaniu finansowym.
icon-2

Zapewnienie zgodności z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa

Trzy kroki do współpracy

Skontaktuj się z nami

Omówmy Twoje wyzwanie

Zapoznaj się z ofertą

Przeczytaj artykuł

"Tax okEY - komfort i bezpieczeństwo podejmowanych decyzji"

Skorzystaj ze strefy możliwości

Przedsiębiorcy działający w Polsce mają możliwość ubiegania się o różnorodne dotacje w ramach perspektywy finansowej 2021-2027. Wśród programów wspierających rozwój i działalność przedsiębiorstw funkcjonują programy ogólnokrajowe, ograniczone do regionów oraz skupiające się na poszczególnych województwach. Sprawdź, jakie programy wsparcia są dostępne w Twoim województwie.
Korzystanie z Krajowego Systemu e‑Faktur będzie docelowo obowiązkowe dla większości podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na terytorium Polski. Wdrożenie e-faktur będzie związane z koniecznością dokonania zmian w wielu obszarach działalności podatników. Sprawdź, czy jesteś gotowy na wprowadzenie e-faktur.
Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki to program pozwalający uzyskać dodatkowe środki na rozwój. Sprawdź, czy masz szansę uzyskać wsparcie.
W przestrzeni publicznej ponownie pojawił się postulat, by lepiej przyjrzeć się rozliczeniom spółek nabywających usługi od tzw. samozatrudnionych, czyli osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, najczęściej współpracujących tylko z jednym podmiotem. W związku z tym zachęcamy do skorzystania z naszego narzędzia, które zweryfikuje prawidłowość funkcjonowania modelu B2B w Twojej firmie. Sprawdź bezpieczeństwo współpracy B2B zanim zrobi to urząd skarbowy!
Kalkulator Dywidendy pozwala wyliczyć kwotę, którą spółka hipotetycznie może wypłacić w formie dywidendy, zaliczki na poczet dywidendy albo na skutek umorzenia udziałów.
Podatek od niezrealizowanych dochodów (exit tax) dla osób fizycznych istnieje w Polsce od 2019 roku. Niejasność przepisów regulujących ten podatek budzi sporo kontrowersji oraz niesie ze sobą ryzyko niewłaściwej oceny sytuacji danego podatnika. By zmniejszyć to ryzyko oraz uświadomić podatnikom istnienie exit taxu, EY stworzył prosty test pozwalający na wstępną ocenę, czy w danej sytuacji obowiązek podatkowy wystąpił lub wystąpi w przyszłości.
Monitoring horyzontalny (Program Współdziałania) to nowa formuła pogłębionej współpracy największych podatników z administracją skarbową, oparta na transparentności i wzajemnym zaufaniu oraz oferująca konkretne korzyści – zmniejszenie ryzyk podatkowych i różnorodne ułatwienia. EY opracował barometr, który pozwoli zorientować się w ciągu 2 minut, czy warto mocniej zainteresować się tym rozwiązaniem. Odpowiadając na kilka prostych pytań w ramach ankiety, uzyskujesz możliwość szybkiej wstępnej diagnozy. Sprawdź, czy Program Współdziałania może być rozwiązaniem dla Twojej spółki.
Spółki prowadzące działalność badawczo-rozwojową i zatrudniające pracowników do jej wykonywania mogą odliczyć nadwyżkę ulgi B+R od zaliczek pobranych na podatek dochodowy pracowników, którzy co najmniej 50% czasu pracy/ świadczenia usługi poświęcają na realizację działalności badawczo-rozwojowej. Sprawdź czy możesz skorzystać z ulgi i ile możesz zyskać.
Kalkulator Wypłacalności to narzędzie, które ułatwia monitorowanie płynności oraz wypłacalności przedsiębiorcy.

To teraz jest czas na działanie
Skontaktuj się

NOW
Krok 1/4

Imię i nazwisko*

Adres e-mail*

Telefon kontaktowy*

Wprowadź wszystkie wymagane dane do formularza.

Stanowisko*

Nazwa firmy*

NIP

Wprowadź wszystkie wymagane dane do formularza.

Temat

Treść wiadomości...

Wprowadź wszystkie wymagane dane do formularza.

Administratorem Państwa danych osobowych są Spółki z Grupy EY. Dane kontaktowe spółek z Grupy EY Polska znajdują się pod adresem https://www.ey.com/pl_pl/dane-spolek.

Dane osobowe przetwarzane są w celu skorzystania przez Państwa z formularza kontaktowego. Dane osobowe przetwarzane są w związku z prawnie uzasadnionymi celami Administratora, którym w tym przypadku jest odpowiedź na przesłane przez Państwa zapytanie. Dane osobowe przekazane Administratorowi podawane są mu dobrowolnie. Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego w zakresie przetwarzania danych osobowych. Kontakt do inspektora danych osobowych: kontaktdaneosoboweEYPolska@pl.ey.com. W celu otrzymania szczegółowych informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Spółki z Grupy EY zachęcamy do zapoznania się z Polityką prywatności https://www.ey.com/pl_pl/privacy-statement.

Czy zgadzasz się na kontakt telefoniczny w 15 minut?
Wprowadź wszystkie wymagane dane do formularza.
Zaznacz wymagane zgody

Dziękujemy za wypełnienie formularza

Skontaktujemy się z Tobą w ciągu 48 godzin.
Porozmawiajmy
Umów się na rozmowę

Imie i nazwisko*

Email*

Telefon kontaktowy*

Nazwa firmy*

Administratorem Państwa danych osobowych są Spółki z Grupy EY. Dane kontaktowe spółek z Grupy EY Polska znajdują się pod adresem https://www.ey.com/pl_pl/dane-spolek.

Dane osobowe przetwarzane są w celu skorzystania przez Państwa z formularza kontaktowego. Dane osobowe przetwarzane są w związku z prawnie uzasadnionymi celami Administratora, którym w tym przypadku jest odpowiedź na przesłane przez Państwa zapytanie. Dane osobowe przekazane Administratorowi podawane są mu dobrowolnie. Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego w zakresie przetwarzania danych osobowych. Kontakt do inspektora danych osobowych: kontaktdaneosoboweEYPolska@pl.ey.com. W celu otrzymania szczegółowych informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Spółki z Grupy EY zachęcamy do zapoznania się z Polityką prywatności https://www.ey.com/pl_pl/privacy-statement.

Wprowadź wszystkie wymagane dane do formularza.