NOW

Sprawozdawczość ustawowa

Jak możemy Ci pomóc?

 • Przygotujemy sprawozdanie finansowe mając bezpośredni dostęp do Twojego systemu albo w oparciu o przygotowane przez Ciebie informacje i zestawienia. Odciążymy w ten sposób Twój zespół.
 • Przygotujemy skonsolidowane sprawozdanie finansowe i opracujemy efektywny proces konsolidacji.
 • Przeprowadzimy wstępny przegląd ksiąg i zapisów na kontach z odpowiednim wyprzedzeniem, by dostosować je do stanu rzeczywistego.
 • Jeśli Twoja firma podlega obowiązkowi audytu ustawowego lub grupowego, pomożemy Ci w procesie obsługi badania sprawozdania finansowego, korzystając z naszych najlepszych praktyk.
 • Zapewnimy ciągłość wiedzy i procesów oraz damy Ci gwarancję, że Twoja firma stosuje najlepsze praktyki niezależnie od rotacji w Twoim zespole.
 • Przygotujemy raporty statystyczne dla GUS/ NBP na podstawie danych z Twojego systemu oraz dodatkowych informacji uzyskanych od Ciebie.

Zakres wsparcia

Jakiej usługi potrzebujesz?

Przygotowanie sprawozdania finansowego

Przygotowanie raportów GUS/NBP

Pomoc w ustaleniu beneficjenta rzeczywistego (UBO)

Zatwierdzanie sprawozdań finansowych, zgromadzenie wspólników

Wypłaty dla właścicieli - zdolność dywidendowa, umorzenie udziałów

Przygotowanie sprawozdania finansowego

Udzielimy wsparcia Twojemu zespołowi w ustaleniu wyniku finansowego Spółki. Możesz wybrać opcję pełnego wsparcia przy zamknięciu danego okresu objętego sprawozdaniem finansowym albo powierzyć nam sporządzenie samego sprawozdania finansowego wraz z notami na koniec roku obrotowego.

Przygotowanie raportów GUS/NBP

Zaoszczędzimy czas Twojego zespołu księgowego przejmując przygotowanie sprawozdań dla NBP i GUS. Ich częstotliwość i zakres raportowania zmieniają się w czasie. Podzielimy się obowiązkami. Wybierzemy sprawozdania, w przypadku których wiedza naszych ekspertów stanowić będzie źródło realnej wartości dla Twojej firmy.

Pomoc w ustaleniu beneficjenta rzeczywistego (UBO)

 • Przekażemy Ci  kwestionariusz i listę dokumentów potrzebnych do ustalenia UBO i udokumentowania procesu ustalania UBO.
 • Przygotujemy podsumowanie, które możesz przekazać bankom lub innym instytucjom obowiązanym.
 • Na podstawie przekazanych nam informacji i dokumentów ustalimy, czy dotychczasowe zgłoszenie beneficjenta rzeczywistego jest prawidłowe.
 • Jeżeli okaże się, że Twoje dotychczasowe zgłoszenie jest błędne, pomożemy Ci poprawić dane w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR).
 • Nasi eksperci wyjaśnią wątpliwości i odpowiedzą na Twoje pytania.

Zatwierdzanie sprawozdań finansowych, zgromadzenie wspólników

 • Zbierzemy informacje niezbędne w procesie zatwierdzenia sprawozdania finansowego (np. informacje finansowe, za jaki okres i którym członkom Zarządu udzielić absolutorium, powołanie nowych członków do organów Spółki itd.).
 • Przygotujemy projekt pełnomocnictwa dla EY do reprezentowania wspólnika(-ów) na zgromadzeniu.
 • Przygotujemy sprawozdanie Zarządu z działalności.
 • Przygotujemy protokół zgromadzania wspólników.
 • Będziemy reprezentować wspólnika(-ów) na zgromadzeniu i podejmiemy niezbędne uchwały, m.in. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu i sprawozdania finansowego, udzielenie absolutorium, podział zysku lub pokrycie straty.
 • Złożymy zatwierdzone sprawozdanie finansowe i pozostałe dokumenty do repozytorium dokumentów finansowych.

Wypłaty dla właścicieli - zdolność dywidendowa, umorzenie udziałów

 • Przeanalizujemy zdolność Spółki do wypłaty dywidendy, zaliczki na poczet dywidendy lub z tytułu umorzeniu udziałów Spółki.
 • Przekażemy informację o kwocie, którą Spółka może wypłacić wspólnikom, a także o tym jak przeprowadzić wypłatę w sposób efektywny prawnie i podatkowo.
 • Pomożemy zarządzić kwestią poboru podatku u źródła.
 • Jeżeli na skutek analizy okaże się, że Spółka posiada niepokryte straty, Spółka będzie mogła je pokryć, aby poprawić kondycję finansową i rachunkową oraz umożliwić wypłatę zysków w przyszłości.
 • Jeżeli jesteś nowym właścicielem lub potencjalnym inwestorem, przedstawimy potencjał Spółki do wypłaty środków na Twoją rzecz.
 • Sprawdzimy prawidłowość dotychczasowych działań w zakresie kapitałów Spółki oraz poprawność prowadzenia odpowiedniej dokumentacji Spółki.

Wybierz model współpracy

Outsourcing

Eksperci EY odpowiadają za całość obowiązków w ramach sprawozdawczości ustawowej. Przygotujemy sprawozdanie finansowe przy minimalnym zaangażowaniu Twojego zespołu.

Co-sourcing

Elastycznie łączymy zasoby Twojego zespołu z kompetencjami naszych ekspertów i wspólnie realizujemy obowiązki w ramach sprawozdawczości ustawowej Twojej firmy.

Wsparcie tymczasowe

Udostępnimy Twojej firmie dodatkowe kompetencje, jeśli rozważasz współpracę wyłącznie krótkoterminowo.

Dlaczego to ważne?

Przygotowanie, podpisanie i złożenie sprawozdania finansowego należą do obowiązków spółek kapitałowych i osobowych. To kluczowa forma przekazywania informacji o kondycji finansowej spółki.

Technologia w coraz większym stopniu wspiera procesy sprawozdawczości ustawowej. Skraca czas zamknięcia ksiąg i przygotowania sprawozdań. Warto sprawdzić, czy dysponujesz najnowszymi rozwiązaniami.

Niedopełnienie obowiązku sprawozdawczego albo zaraportowanie błędnych danych skutkuje nałożeniem wysokich kar pieniężnych.

Profesjonalne wsparcie przekłada się na jakość sprawozdawczości oraz na przebieg badania sprawozdania finansowego, o ile zostanie ono przeprowadzone.

Nie ma możliwości uchylenia się od obowiązku raportowania ustawowego. Sprawozdawczość wobec NBP dotyczy wybranej grupy podmiotów, zaś raportowanie do GUS obejmuje większość spółek, w tym całe branże.

Co zyskujesz?

Korzyści

icon-0

Efektywne zarządzanie ryzykiem

Niedopełnienie obowiązku sprawozdawczego albo zaraportowanie błędnych danych skutkuje nałożeniem wysokich kar pieniężnych.
icon-1

Usprawnienie procesów zamknięcia i konsolidacji oraz proaktywne podejście do wdrażania najlepszych praktyk w rachunkowości

icon-2

Oszczędność czasu

Twój zespół może się skoncentrować na realizacji innych obowiązków.
icon-3

Przejrzysty proces i podział odpowiedzialności

icon-4

Zapewnienie zgodności z przepisami

icon-5

Dostęp do doświadczonego zespołu ekspertów

Trzy kroki do współpracy

Skontaktuj się z nami

Omówmy Twoje wyzwanie

Zapoznaj się z ofertą

Przeczytaj artykuł

"Czym jest co-sourcing funkcji podatkowej? Od czego zacząć?"

Obejrzyj webcast

"Zarządzanie funkcją podatkową w 2023 r."

Skorzystaj ze strefy możliwości

Przedsiębiorcy działający w Polsce mają możliwość ubiegania się o różnorodne dotacje w ramach perspektywy finansowej 2021-2027. Wśród programów wspierających rozwój i działalność przedsiębiorstw funkcjonują programy ogólnokrajowe, ograniczone do regionów oraz skupiające się na poszczególnych województwach. Sprawdź, jakie programy wsparcia są dostępne w Twoim województwie.
Korzystanie z Krajowego Systemu e‑Faktur będzie docelowo obowiązkowe dla większości podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na terytorium Polski. Wdrożenie e-faktur będzie związane z koniecznością dokonania zmian w wielu obszarach działalności podatników. Sprawdź, czy jesteś gotowy na wprowadzenie e-faktur.
Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki to program pozwalający uzyskać dodatkowe środki na rozwój. Sprawdź, czy masz szansę uzyskać wsparcie.
W przestrzeni publicznej ponownie pojawił się postulat, by lepiej przyjrzeć się rozliczeniom spółek nabywających usługi od tzw. samozatrudnionych, czyli osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, najczęściej współpracujących tylko z jednym podmiotem. W związku z tym zachęcamy do skorzystania z naszego narzędzia, które zweryfikuje prawidłowość funkcjonowania modelu B2B w Twojej firmie. Sprawdź bezpieczeństwo współpracy B2B zanim zrobi to urząd skarbowy!
Kalkulator Dywidendy pozwala wyliczyć kwotę, którą spółka hipotetycznie może wypłacić w formie dywidendy, zaliczki na poczet dywidendy albo na skutek umorzenia udziałów.
Podatek od niezrealizowanych dochodów (exit tax) dla osób fizycznych istnieje w Polsce od 2019 roku. Niejasność przepisów regulujących ten podatek budzi sporo kontrowersji oraz niesie ze sobą ryzyko niewłaściwej oceny sytuacji danego podatnika. By zmniejszyć to ryzyko oraz uświadomić podatnikom istnienie exit taxu, EY stworzył prosty test pozwalający na wstępną ocenę, czy w danej sytuacji obowiązek podatkowy wystąpił lub wystąpi w przyszłości.
Monitoring horyzontalny (Program Współdziałania) to nowa formuła pogłębionej współpracy największych podatników z administracją skarbową, oparta na transparentności i wzajemnym zaufaniu oraz oferująca konkretne korzyści – zmniejszenie ryzyk podatkowych i różnorodne ułatwienia. EY opracował barometr, który pozwoli zorientować się w ciągu 2 minut, czy warto mocniej zainteresować się tym rozwiązaniem. Odpowiadając na kilka prostych pytań w ramach ankiety, uzyskujesz możliwość szybkiej wstępnej diagnozy. Sprawdź, czy Program Współdziałania może być rozwiązaniem dla Twojej spółki.
Spółki prowadzące działalność badawczo-rozwojową i zatrudniające pracowników do jej wykonywania mogą odliczyć nadwyżkę ulgi B+R od zaliczek pobranych na podatek dochodowy pracowników, którzy co najmniej 50% czasu pracy/ świadczenia usługi poświęcają na realizację działalności badawczo-rozwojowej. Sprawdź czy możesz skorzystać z ulgi i ile możesz zyskać.
Kalkulator Wypłacalności to narzędzie, które ułatwia monitorowanie płynności oraz wypłacalności przedsiębiorcy.

To teraz jest czas na działanie
Skontaktuj się

NOW
Krok 1/4

Imię i nazwisko*

Adres e-mail*

Telefon kontaktowy*

Wprowadź wszystkie wymagane dane do formularza.

Stanowisko*

Nazwa firmy*

NIP

Wprowadź wszystkie wymagane dane do formularza.

Temat

Treść wiadomości...

Wprowadź wszystkie wymagane dane do formularza.

Administratorem Państwa danych osobowych są Spółki z Grupy EY. Dane kontaktowe spółek z Grupy EY Polska znajdują się pod adresem https://www.ey.com/pl_pl/dane-spolek.

Dane osobowe przetwarzane są w celu skorzystania przez Państwa z formularza kontaktowego. Dane osobowe przetwarzane są w związku z prawnie uzasadnionymi celami Administratora, którym w tym przypadku jest odpowiedź na przesłane przez Państwa zapytanie. Dane osobowe przekazane Administratorowi podawane są mu dobrowolnie. Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego w zakresie przetwarzania danych osobowych. Kontakt do inspektora danych osobowych: kontaktdaneosoboweEYPolska@pl.ey.com. W celu otrzymania szczegółowych informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Spółki z Grupy EY zachęcamy do zapoznania się z Polityką prywatności https://www.ey.com/pl_pl/privacy-statement.

Czy zgadzasz się na kontakt telefoniczny w 15 minut?
Wprowadź wszystkie wymagane dane do formularza.
Zaznacz wymagane zgody

Dziękujemy za wypełnienie formularza

Skontaktujemy się z Tobą w ciągu 48 godzin.
Porozmawiajmy
Umów się na rozmowę

Imie i nazwisko*

Email*

Telefon kontaktowy*

Nazwa firmy*

Administratorem Państwa danych osobowych są Spółki z Grupy EY. Dane kontaktowe spółek z Grupy EY Polska znajdują się pod adresem https://www.ey.com/pl_pl/dane-spolek.

Dane osobowe przetwarzane są w celu skorzystania przez Państwa z formularza kontaktowego. Dane osobowe przetwarzane są w związku z prawnie uzasadnionymi celami Administratora, którym w tym przypadku jest odpowiedź na przesłane przez Państwa zapytanie. Dane osobowe przekazane Administratorowi podawane są mu dobrowolnie. Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego w zakresie przetwarzania danych osobowych. Kontakt do inspektora danych osobowych: kontaktdaneosoboweEYPolska@pl.ey.com. W celu otrzymania szczegółowych informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Spółki z Grupy EY zachęcamy do zapoznania się z Polityką prywatności https://www.ey.com/pl_pl/privacy-statement.

Wprowadź wszystkie wymagane dane do formularza.