NOW

okEY Generator JPK

Dlaczego to ważne?

  • Organy podatkowe coraz częściej sięgają do plików JPK podczas kontroli skarbowych. Przygotowanie ich w sposób poprawny technicznie i merytorycznie może być kluczowe z punktu widzenia uniknięcia sankcji.
  • Dane przekazywane organom podatkowym powinny być prawidłowe oraz odzwierciedlać faktycznie przeprowadzone transakcje gospodarcze.
  • W przypadku niezłożenia pliku JPK (struktury VAT lub struktur na żądanie), opóźnienia w złożeniu pliku lub błędów w danych, podatnik może zostać ukarany grzywną za wykroczenie skarbowe, grzywną za przestępstwo skarbowe albo karą pieniężną w wysokości 500 PLN za każdy stwierdzony błąd uniemożliwiający przeprowadzenie weryfikacji prawidłowości transakcji.

Jak możemy Ci pomóc?

OkEY Generator JPK to elastyczne i bezpieczne rozwiązanie umożliwiające generowanie Jednolitego Pliku Kontrolnego zgodnie z wymogami Ministerstwa Finansów. Korzystanie z narzędzia daje gwarancję poprawnego generowania plików JPK w komfortowy i intuicyjny sposób.

Zalety okEY Generatora JPK

Intuicyjny panel użytkownika

Możliwość generowania różnych struktur JPK w jednej aplikacji

Łatwe przygotowywanie korekt

Aplikacja pozwala na intuicyjne generowanie korekt oraz ich archiwizację.

Wbudowane repozytorium

Zawiera pliki wsadowe, pliki wyjściowe oraz pobrane albo zaimportowane Urzędowe Poświadczenia Odbioru.

Dostępność testów merytorycznych

Przed wysyłką możesz przetestować wygenerowane pliki pod względem ich prawidłowości merytorycznej.

Możliwość ręcznej edycji wpisów

Pozwala na wprowadzanie poprawek do zaimportowanych danych lub dodawanie całkowicie nowych pozycji.

Możliwość wychwycenia braków w polach obligatoryjnych

Umożliwia sprawdzenie poprawności technicznej po załadowaniu plików źródłowych.

Wczytywanie plików źródłowych

Do wygenerowania struktur JPK można wykorzystać dane dostarczone na naszych szablonach, jak i dane własne Spółki pochodzące bezpośrednio z systemów ERP w dowolnej liczbie. Możliwe jest również wykorzystanie więcej niż jednego pliku źródłowego.

Możliwość wizualizacji

Po przygotowaniu JPK aplikacja umożliwia przygotowanie wizualizacji w formacie Excel danych zgromadzonych w ewidencji oraz wizualizacji w formacie PDF danych z części deklaracyjnej.

Wydajność

Łatwe przetwarzanie znacznego wolumenu danych

Co zyskujesz?

Korzyści 

icon-0

Wygoda pracy

dzięki możliwości przygotowania, podpisania i wysłania wygenerowanego JPK w jednym miejscu.
icon-1

Bezpieczeństwo rozliczeń i ograniczenie ryzyka nałożenia sankcji

na podatnika za niedostarczenie lub niepoprawne wygenerowanie plików JPK.
icon-2

Gwarancja bezpieczeństwa

dzięki współpracy z wiodącym w Polsce zespołem ekspertów.

Trzy kroki do współpracy

Skontaktuj się z nami

Omówmy Twoje wyzwanie

Zapoznaj się z ofertą

Przeczytaj artykuł

"Tax okEY - komfort i bezpieczeństwo podejmowanych decyzji"

Skorzystaj ze strefy możliwości

Przedsiębiorcy działający w Polsce mają możliwość ubiegania się o różnorodne dotacje w ramach perspektywy finansowej 2021-2027. Wśród programów wspierających rozwój i działalność przedsiębiorstw funkcjonują programy ogólnokrajowe, ograniczone do regionów oraz skupiające się na poszczególnych województwach. Sprawdź, jakie programy wsparcia są dostępne w Twoim województwie.
Korzystanie z Krajowego Systemu e‑Faktur będzie docelowo obowiązkowe dla większości podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na terytorium Polski. Wdrożenie e-faktur będzie związane z koniecznością dokonania zmian w wielu obszarach działalności podatników. Sprawdź, czy jesteś gotowy na wprowadzenie e-faktur.
Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki to program pozwalający uzyskać dodatkowe środki na rozwój. Sprawdź, czy masz szansę uzyskać wsparcie.
W przestrzeni publicznej ponownie pojawił się postulat, by lepiej przyjrzeć się rozliczeniom spółek nabywających usługi od tzw. samozatrudnionych, czyli osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, najczęściej współpracujących tylko z jednym podmiotem. W związku z tym zachęcamy do skorzystania z naszego narzędzia, które zweryfikuje prawidłowość funkcjonowania modelu B2B w Twojej firmie. Sprawdź bezpieczeństwo współpracy B2B zanim zrobi to urząd skarbowy!
Kalkulator Dywidendy pozwala wyliczyć kwotę, którą spółka hipotetycznie może wypłacić w formie dywidendy, zaliczki na poczet dywidendy albo na skutek umorzenia udziałów.
Podatek od niezrealizowanych dochodów (exit tax) dla osób fizycznych istnieje w Polsce od 2019 roku. Niejasność przepisów regulujących ten podatek budzi sporo kontrowersji oraz niesie ze sobą ryzyko niewłaściwej oceny sytuacji danego podatnika. By zmniejszyć to ryzyko oraz uświadomić podatnikom istnienie exit taxu, EY stworzył prosty test pozwalający na wstępną ocenę, czy w danej sytuacji obowiązek podatkowy wystąpił lub wystąpi w przyszłości.
Monitoring horyzontalny (Program Współdziałania) to nowa formuła pogłębionej współpracy największych podatników z administracją skarbową, oparta na transparentności i wzajemnym zaufaniu oraz oferująca konkretne korzyści – zmniejszenie ryzyk podatkowych i różnorodne ułatwienia. EY opracował barometr, który pozwoli zorientować się w ciągu 2 minut, czy warto mocniej zainteresować się tym rozwiązaniem. Odpowiadając na kilka prostych pytań w ramach ankiety, uzyskujesz możliwość szybkiej wstępnej diagnozy. Sprawdź, czy Program Współdziałania może być rozwiązaniem dla Twojej spółki.
Spółki prowadzące działalność badawczo-rozwojową i zatrudniające pracowników do jej wykonywania mogą odliczyć nadwyżkę ulgi B+R od zaliczek pobranych na podatek dochodowy pracowników, którzy co najmniej 50% czasu pracy/ świadczenia usługi poświęcają na realizację działalności badawczo-rozwojowej. Sprawdź czy możesz skorzystać z ulgi i ile możesz zyskać.
Kalkulator Wypłacalności to narzędzie, które ułatwia monitorowanie płynności oraz wypłacalności przedsiębiorcy.

To teraz jest czas na działanie
Skontaktuj się

NOW
Krok 1/4

Imię i nazwisko*

Adres e-mail*

Telefon kontaktowy*

Wprowadź wszystkie wymagane dane do formularza.

Stanowisko*

Nazwa firmy*

NIP

Wprowadź wszystkie wymagane dane do formularza.

Temat

Treść wiadomości...

Wprowadź wszystkie wymagane dane do formularza.

Administratorem Państwa danych osobowych są Spółki z Grupy EY. Dane kontaktowe spółek z Grupy EY Polska znajdują się pod adresem https://www.ey.com/pl_pl/dane-spolek.

Dane osobowe przetwarzane są w celu skorzystania przez Państwa z formularza kontaktowego. Dane osobowe przetwarzane są w związku z prawnie uzasadnionymi celami Administratora, którym w tym przypadku jest odpowiedź na przesłane przez Państwa zapytanie. Dane osobowe przekazane Administratorowi podawane są mu dobrowolnie. Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego w zakresie przetwarzania danych osobowych. Kontakt do inspektora danych osobowych: kontaktdaneosoboweEYPolska@pl.ey.com. W celu otrzymania szczegółowych informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Spółki z Grupy EY zachęcamy do zapoznania się z Polityką prywatności https://www.ey.com/pl_pl/privacy-statement.

Czy zgadzasz się na kontakt telefoniczny w 15 minut?
Wprowadź wszystkie wymagane dane do formularza.
Zaznacz wymagane zgody

Dziękujemy za wypełnienie formularza

Skontaktujemy się z Tobą w ciągu 48 godzin.
Porozmawiajmy
Umów się na rozmowę

Imie i nazwisko*

Email*

Telefon kontaktowy*

Nazwa firmy*

Administratorem Państwa danych osobowych są Spółki z Grupy EY. Dane kontaktowe spółek z Grupy EY Polska znajdują się pod adresem https://www.ey.com/pl_pl/dane-spolek.

Dane osobowe przetwarzane są w celu skorzystania przez Państwa z formularza kontaktowego. Dane osobowe przetwarzane są w związku z prawnie uzasadnionymi celami Administratora, którym w tym przypadku jest odpowiedź na przesłane przez Państwa zapytanie. Dane osobowe przekazane Administratorowi podawane są mu dobrowolnie. Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego w zakresie przetwarzania danych osobowych. Kontakt do inspektora danych osobowych: kontaktdaneosoboweEYPolska@pl.ey.com. W celu otrzymania szczegółowych informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Spółki z Grupy EY zachęcamy do zapoznania się z Polityką prywatności https://www.ey.com/pl_pl/privacy-statement.

Wprowadź wszystkie wymagane dane do formularza.