NOW

Grantosfera – uzyskaj dotacje

Dlaczego to ważne?

 • Uruchomienie środków z funduszy europejskich na lata 2021-2027 stanowi wielką szansę na uzyskanie wsparcia dla przedsiębiorców na realizację planowanych projektów badawczo-rozwojowych i inwestycyjnych.
 • Przedsiębiorcy mają szansę na uzyskanie dotacji na realizację kompleksowych projektów badawczo-rozwojowych i związanych z nimi inicjatyw, jak również otrzymanie wsparcia finansowego na inwestycje w zakresie energii czy ochrony środowiska. Cały czas są również dostępne dotacje na realizację inwestycji ze środków krajowych.
 • W gąszczu różnorodnych form wsparcia istotne znaczenie ma odpowiednia strukturyzacja i dobór odpowiedniego instrumentu finansowania.

Możliwości uzyskania wsparcia

Dotacje unijne

Dotacje rządowe

Dotacje unijne

Dofinansowania w ramach nowej perspektywy będą mogły zostać przeznaczone m.in. na:

 • działalność B+R+I (badania, rozwój, innowacje),
 • wdrożenie innowacji w przedsiębiorstwach,
 • projektowanie/ opracowywanie produktów i usług,
 • uruchomienie biznesu (start-upu),
 • automatyzację i robotyzację,
 • transformację w kierunku gospodarki obiegu zamkniętego (GOZ),
 • ochronę wzorów i patentów,
 • wejście na rynki zagraniczne.

Dotacje rządowe

Pozyskanie bezzwrotnych dotacji na realizację projektów inwestycyjnych nakierowanych na wzrost innowacyjności oraz zwiększenie konkurencyjności polskiej gospodarki.

 

Wsparcie przyznawane jest na projekty dotyczące:

 • tworzenia nowych miejsc pracy (projekty obejmujące usługi, w tym Centra Usług Biznesowych oraz Centra Badawczo-Rozwojowe),
 • kosztów kwalifikowanych nowej inwestycji (projekty przemysłowe, w tym o znaczeniu strategicznym oraz innowacyjne).

Dostępne programy wsparcia

Program „Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki” (FENG)

Program „Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko” (FEnIKS)

Program „Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej”

Fundusz Transformacji Energetyki (FTE)

Wsparcie dla podmiotów energochłonnych – środki krajowe

Program wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej (granty rządowe)

Fundusz Modernizacyjny

NOW

Dotacje

Mapa dotacji
rozwojowych dla
przedsiębiorstw

Kliknij i poznaj możliwości uzyskania dotacji
w wybranym województwie.

Kliknij i pobierz szczegółowy raport dla województwa.

Jak możemy Ci pomóc?

 • Przeprowadzimy analizę kwalifikowalności i strukturyzację projektu pod kątem wymogów określonych dla poszczególnych programów wsparcia, z uwzględnieniem ich zasad w kontekście charakteru działalności przedsiębiorstwa.
 • Dokonamy analizy wymogów i obowiązków związanych z danym źródłem pomocy.
 • Udzielimy kompleksowego wsparcia w przygotowaniu kompletnego wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami.
 • Udzielimy pomocy przy podpisywaniu umowy o dofinansowanie.
 • Będziemy na bieżąco wspierać Spółkę na etapie rozliczania i raportowania realizacji projektu do właściwych instytucji.

Co zyskujesz?

Korzyści 

icon-0

Kompleksowe, szybkie i skuteczne aplikowanie o wsparcie

Zapewnimy zgodność ze wszystkimi, unijnymi i krajowymi zasadami pomocy publicznej.
icon-1

Zidentyfikowanie dodatkowych możliwości wsparcia

Zidentyfikujemy dodatkowe możliwości wsparcia związane z innymi działaniami Spółki oraz zaoferujemy preferencyjne warunki dalszej współpracy w oparciu o wynagrodzenie za sukces.
icon-2

Optymalizacja projektu pod kątem wymogów i kryteriów naboru

Zmaksymalizujemy szanse na pozytywne rozpatrzenie wniosku.
icon-3

Bezpieczeństwo

Zapewnimy bezpieczeństwo proponowanych rozwiązań, które poparte jest praktyką najbardziej doświadczonego zespołu EY na rynku.

Trzy kroki do współpracy

Skontaktuj się z nami

Omówmy Twoje wyzwanie

Zapoznaj się z ofertą

Przeczytaj artykuł

"Grantosfera - Profesjonalna pomoc w pozyskiwaniu dotacji"

Przeczytaj artykuł

"Grantosfera – nowe możliwości wsparcia dla przedsiębiorców"

Skorzystaj ze strefy możliwości

Przedsiębiorcy działający w Polsce mają możliwość ubiegania się o różnorodne dotacje w ramach perspektywy finansowej 2021-2027. Wśród programów wspierających rozwój i działalność przedsiębiorstw funkcjonują programy ogólnokrajowe, ograniczone do regionów oraz skupiające się na poszczególnych województwach. Sprawdź, jakie programy wsparcia są dostępne w Twoim województwie.
Korzystanie z Krajowego Systemu e‑Faktur będzie docelowo obowiązkowe dla większości podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na terytorium Polski. Wdrożenie e-faktur będzie związane z koniecznością dokonania zmian w wielu obszarach działalności podatników. Sprawdź, czy jesteś gotowy na wprowadzenie e-faktur.
Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki to program pozwalający uzyskać dodatkowe środki na rozwój. Sprawdź, czy masz szansę uzyskać wsparcie.
W przestrzeni publicznej ponownie pojawił się postulat, by lepiej przyjrzeć się rozliczeniom spółek nabywających usługi od tzw. samozatrudnionych, czyli osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, najczęściej współpracujących tylko z jednym podmiotem. W związku z tym zachęcamy do skorzystania z naszego narzędzia, które zweryfikuje prawidłowość funkcjonowania modelu B2B w Twojej firmie. Sprawdź bezpieczeństwo współpracy B2B zanim zrobi to urząd skarbowy!
Kalkulator Dywidendy pozwala wyliczyć kwotę, którą spółka hipotetycznie może wypłacić w formie dywidendy, zaliczki na poczet dywidendy albo na skutek umorzenia udziałów.
Podatek od niezrealizowanych dochodów (exit tax) dla osób fizycznych istnieje w Polsce od 2019 roku. Niejasność przepisów regulujących ten podatek budzi sporo kontrowersji oraz niesie ze sobą ryzyko niewłaściwej oceny sytuacji danego podatnika. By zmniejszyć to ryzyko oraz uświadomić podatnikom istnienie exit taxu, EY stworzył prosty test pozwalający na wstępną ocenę, czy w danej sytuacji obowiązek podatkowy wystąpił lub wystąpi w przyszłości.
Monitoring horyzontalny (Program Współdziałania) to nowa formuła pogłębionej współpracy największych podatników z administracją skarbową, oparta na transparentności i wzajemnym zaufaniu oraz oferująca konkretne korzyści – zmniejszenie ryzyk podatkowych i różnorodne ułatwienia. EY opracował barometr, który pozwoli zorientować się w ciągu 2 minut, czy warto mocniej zainteresować się tym rozwiązaniem. Odpowiadając na kilka prostych pytań w ramach ankiety, uzyskujesz możliwość szybkiej wstępnej diagnozy. Sprawdź, czy Program Współdziałania może być rozwiązaniem dla Twojej spółki.
Spółki prowadzące działalność badawczo-rozwojową i zatrudniające pracowników do jej wykonywania mogą odliczyć nadwyżkę ulgi B+R od zaliczek pobranych na podatek dochodowy pracowników, którzy co najmniej 50% czasu pracy/ świadczenia usługi poświęcają na realizację działalności badawczo-rozwojowej. Sprawdź czy możesz skorzystać z ulgi i ile możesz zyskać.
Kalkulator Wypłacalności to narzędzie, które ułatwia monitorowanie płynności oraz wypłacalności przedsiębiorcy.

To teraz jest czas na działanie
Skontaktuj się

NOW
Krok 1/4

Imię i nazwisko*

Adres e-mail*

Telefon kontaktowy*

Wprowadź wszystkie wymagane dane do formularza.

Stanowisko*

Nazwa firmy*

NIP

Wprowadź wszystkie wymagane dane do formularza.

Temat

Treść wiadomości...

Wprowadź wszystkie wymagane dane do formularza.

Administratorem Państwa danych osobowych są Spółki z Grupy EY. Dane kontaktowe spółek z Grupy EY Polska znajdują się pod adresem https://www.ey.com/pl_pl/dane-spolek.

Dane osobowe przetwarzane są w celu skorzystania przez Państwa z formularza kontaktowego. Dane osobowe przetwarzane są w związku z prawnie uzasadnionymi celami Administratora, którym w tym przypadku jest odpowiedź na przesłane przez Państwa zapytanie. Dane osobowe przekazane Administratorowi podawane są mu dobrowolnie. Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego w zakresie przetwarzania danych osobowych. Kontakt do inspektora danych osobowych: kontaktdaneosoboweEYPolska@pl.ey.com. W celu otrzymania szczegółowych informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Spółki z Grupy EY zachęcamy do zapoznania się z Polityką prywatności https://www.ey.com/pl_pl/privacy-statement.

Czy zgadzasz się na kontakt telefoniczny w 15 minut?
Wprowadź wszystkie wymagane dane do formularza.
Zaznacz wymagane zgody

Dziękujemy za wypełnienie formularza

Skontaktujemy się z Tobą w ciągu 48 godzin.
Porozmawiajmy
Umów się na rozmowę

Imie i nazwisko*

Email*

Telefon kontaktowy*

Nazwa firmy*

Administratorem Państwa danych osobowych są Spółki z Grupy EY. Dane kontaktowe spółek z Grupy EY Polska znajdują się pod adresem https://www.ey.com/pl_pl/dane-spolek.

Dane osobowe przetwarzane są w celu skorzystania przez Państwa z formularza kontaktowego. Dane osobowe przetwarzane są w związku z prawnie uzasadnionymi celami Administratora, którym w tym przypadku jest odpowiedź na przesłane przez Państwa zapytanie. Dane osobowe przekazane Administratorowi podawane są mu dobrowolnie. Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego w zakresie przetwarzania danych osobowych. Kontakt do inspektora danych osobowych: kontaktdaneosoboweEYPolska@pl.ey.com. W celu otrzymania szczegółowych informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Spółki z Grupy EY zachęcamy do zapoznania się z Polityką prywatności https://www.ey.com/pl_pl/privacy-statement.

Wprowadź wszystkie wymagane dane do formularza.