NOW

Zapewnienie poprawności rozliczeń podatkowych

Jak możemy Ci pomóc?

  • Wspólnie zbudujemy lub zreorganizujemy dział rozliczeń podatkowych w Twojej firmie.
  • Przejmiemy rutynowe zadania w ramach sprawozdawczości podatkowej, zapewniając automatyzację i efektywność przetwarzania danych.
  • Spojrzymy całościowo na istniejące procesy księgowo-podatkowe oraz wdrożymy rozwiązania i procedury zapewniające poprawność rozliczeń podatkowych.
  • Zweryfikujemy, czy w Twojej firmie istnieją niezrealizowane obowiązki sprawozdawcze w zakresie VAT, CIT, MDR, WHT, TP, podatku od nieruchomości czy podatku odroczonego.
  • Odciążymy Twój zespół księgowy, który zyska stałego partnera wyspecjalizowanego w zapewnianiu poprawności rozliczeń podatkowych.

Zakres wsparcia

Jakiej usługi potrzebujesz?

Sprawozdawczość podatkowa - Tax Compliance

Pełne rozliczenie CIT - CIT Compliance

Bieżące rozliczanie VAT - VAT Compliance

Ceny transferowe

Rozliczenie podatku u źródła - WHT Compliance

Podatki środowiskowe - Green Taxes Compliance

Zadbaj o procedury podatkowe i strategię

Sprawozdawczość podatkowa - Tax Compliance

Weźmiemy na siebie odpowiedzialność za całość albo wybrany element sprawozdawczości podatkowej i statystycznej, zapewniając terminowość i poprawność rozliczeń.

Pełne rozliczenie CIT - CIT Compliance

Możemy się ograniczyć do weryfikacji kalkulacji przygotowanej przez Spółkę albo przejąć jej sporządzenie i przygotować deklarację roczną CIT-8 w imieniu Twojej firmy. Skalkulujemy zaliczki miesięczne i udzielimy wsparcia w obliczaniu podatku odroczonego.

Bieżące rozliczanie VAT - VAT Compliance

Pracujemy w różnych modelach – sprawdzamy gotowy plik JPK, weryfikujemy uzgodnioną próbę transakcji i dokumentów, przygotowujemy i podpisujemy JPK. Zakres wsparcia dostosowujemy do faktycznych potrzeb. Współdzielimy ryzyko i dbamy o jakość procesu VAT.

Ceny transferowe

Ograniczenie odpowiedzialności osobistej oraz karnej Zarządu dzięki najlepszemu na rynku praktycznemu doświadczeniu w określaniu ryzyka niedochowania należytej staranności w obszarze cen transferowych.

Rozliczenie podatku u źródła - WHT Compliance

Prawidłowe obliczenie oraz zapłata podatku u źródła stanowi ważny element rozliczeń podatkowych. Udokumentowanie transakcji przesądza o dochowaniu należytej staranności. Przejmujemy wszystkie obowiązki raportowania WHT i razem uzgadniamy zakres wsparcia dostosowany do potrzeb Spółki.

Podatki środowiskowe - Green Taxes Compliance

Pełny przegląd zobowiązań i wsparcie w zakresie tzw. podatków środowiskowych. Brak zgodności i wdrożenia należytych praktyk zagrożone jest wysokimi karami finansowymi. Zmierz się efektywnie z nowymi obciążeniami finansowymi i wymogami o charakterze formalnym.

Zadbaj o procedury podatkowe i strategię

Potwierdzenie gotowości do świadomego wykonania obowiązku publikacji strategii podatkowej.

Dlaczego to ważne?

Raportowanie podatkowe staje się coraz bardziej skomplikowane. To wyzwanie, z którym mierzy się dzisiaj każdy przedsiębiorca w Polsce.

Firmy muszą dostosowywać swoje działania i nadążać za dynamiką zmian podatkowych i biznesowych. Dostrzegają konieczność opracowywania procesów, efektywnego zarządzania danymi rozproszonymi i profesjonalizacji funkcji podatkowej. Szukają elastycznych form współpracy, by lepiej zarządzać podatkami.

Zapewnienie poprawności rozliczeń podatkowych zajmuje zespołom finansowo-księgowym 81% czasu. CFO chcą zmniejszyć ten czas o ponad połowę.

Brak poprawności rozliczeń lub niedotrzymanie terminów ustawowych naraża firmę na ryzyko finansowe, osobiste (sankcje KKS) oraz reputacyjne.

Dlaczego EY NOW?

"Firma usługowa z województwa lubelskiego spodziewała się odejścia głównej księgowej oraz dyrektora ds. finansowych. Mieliśmy niecałe dwa tygodnie, by rozpocząć pracę. Zarządzanie zmianą i umiejętne rozdzielenie obowiązków pomiędzy pozostałych członków zespołu Klienta a moim zespołem wysunęło się na pierwszy plan. Dostaliśmy dostęp do systemu i komunikatorów Klienta. Skoncentrowaliśmy się na zapewnieniu poprawności rozliczeń podatkowych."
Kamil Kwietniewski
Manager w zespole Sprawozdawczości Podatkowej
EY
"Jak połączyć innowacyjność biznesu klienta z szybko zmieniającymi się wymogami raportowania podatkowego? Stawiając na pierwszym miejscu zrozumienie specyfiki jego działalności. Mój zespół wspiera wiodącą firmę z branży marketingowej w zakresie podatku u źródła, co umożliwiło Klientowi skupienie się na organizowaniu innowacyjnych kampanii reklamowych, przy jednoczesnym zachowaniu najwyższego standardu przestrzegania regulacji krajowych oraz unijnych."
Dominika Krzesiak
Manager w zespole Sprawozdawczości Podatkowej
EY
"Od 6 miesięcy odpowiadamy za kalkulację podatków dla jednej z firm branży nieruchomościowej z Wielkopolski. Zmniejszyliśmy zaangażowanie pracowników w rozliczenia podatkowo-księgowe do minimum. Mój zespół odpowiada na wszystkie wyzwania podatkowe w Spółce i zapewnia terminowość rozliczeń."
Mateusz Szymczak
Manager w zespole Sprawozdawczości Podatkowej
EY
"Mój klient, prowadzący działalność na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, od wielu lat stosował uproszczenia przy alokacji kosztów do działalności zwolnionej i opodatkowanej. Wypracowaliśmy razem metodę alokacji bezpośredniej przy wykorzystaniu dostępnych rozwiązań technicznych. Wygenerowaliśmy istotną – w kwocie kilkudziesięciu milionów złotych – nadpłatę podatku CIT."
Aneta Wiluszyńska
Manager w zespole Sprawozdawczości Podatkowej
EY

Wybierz model współpracy

Pełne przejęcie funkcji podatkowej

Eksperci EY odpowiadają za całość Twoich obowiązków z zakresu sprawozdawczości podatkowej.

Co-sourcing funkcji podatkowej

Elastycznie uzupełniamy zadania wykonywane przez Twój zespół o wybrany zakres  sprawozdawczości podatkowej, np. w zakresie rozliczeń VAT, CIT czy podatku u źródła.

Wsparcie tymczasowe

Dodatkowe kompetencje dla Twojej firmy, gdy rozważasz współpracę wyłącznie krótkoterminowo.

Co zyskujesz?

Korzyści

icon-0

Minimalizacja ryzyka finansowego, osobistego i reputacyjnego

icon-1

Pełna zgodność prowadzonej działalności ze zmieniającymi się przepisami

icon-2

Poprawa efektywności procesów podatkowych

icon-3

Dostęp do wiedzy i najlepszych praktyk rynkowych

icon-4

Poprawa płynności finansowej w rezultacie efektywnego zarządzania podatkami

icon-5

Odciążenie zespołu wewnętrznego w firmie

Trzy kroki do współpracy

Skontaktuj się z nami

Omówmy Twoje wyzwanie

Zapoznaj się z ofertą

Przeczytaj artykuł

"Czym jest co-sourcing funkcji podatkowej? Od czego zacząć?"

Przeczytaj artykuł

"Ceny transferowe - Istotne zmiany w 2023"

Pobierz raport

"Tax compliance a priorytety CFO"

Skorzystaj ze strefy możliwości

Przedsiębiorcy działający w Polsce mają możliwość ubiegania się o różnorodne dotacje w ramach perspektywy finansowej 2021-2027. Wśród programów wspierających rozwój i działalność przedsiębiorstw funkcjonują programy ogólnokrajowe, ograniczone do regionów oraz skupiające się na poszczególnych województwach. Sprawdź, jakie programy wsparcia są dostępne w Twoim województwie.
Korzystanie z Krajowego Systemu e‑Faktur będzie docelowo obowiązkowe dla większości podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na terytorium Polski. Wdrożenie e-faktur będzie związane z koniecznością dokonania zmian w wielu obszarach działalności podatników. Sprawdź, czy jesteś gotowy na wprowadzenie e-faktur.
Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki to program pozwalający uzyskać dodatkowe środki na rozwój. Sprawdź, czy masz szansę uzyskać wsparcie.
W przestrzeni publicznej ponownie pojawił się postulat, by lepiej przyjrzeć się rozliczeniom spółek nabywających usługi od tzw. samozatrudnionych, czyli osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, najczęściej współpracujących tylko z jednym podmiotem. W związku z tym zachęcamy do skorzystania z naszego narzędzia, które zweryfikuje prawidłowość funkcjonowania modelu B2B w Twojej firmie. Sprawdź bezpieczeństwo współpracy B2B zanim zrobi to urząd skarbowy!
Kalkulator Dywidendy pozwala wyliczyć kwotę, którą spółka hipotetycznie może wypłacić w formie dywidendy, zaliczki na poczet dywidendy albo na skutek umorzenia udziałów.
Podatek od niezrealizowanych dochodów (exit tax) dla osób fizycznych istnieje w Polsce od 2019 roku. Niejasność przepisów regulujących ten podatek budzi sporo kontrowersji oraz niesie ze sobą ryzyko niewłaściwej oceny sytuacji danego podatnika. By zmniejszyć to ryzyko oraz uświadomić podatnikom istnienie exit taxu, EY stworzył prosty test pozwalający na wstępną ocenę, czy w danej sytuacji obowiązek podatkowy wystąpił lub wystąpi w przyszłości.
Monitoring horyzontalny (Program Współdziałania) to nowa formuła pogłębionej współpracy największych podatników z administracją skarbową, oparta na transparentności i wzajemnym zaufaniu oraz oferująca konkretne korzyści – zmniejszenie ryzyk podatkowych i różnorodne ułatwienia. EY opracował barometr, który pozwoli zorientować się w ciągu 2 minut, czy warto mocniej zainteresować się tym rozwiązaniem. Odpowiadając na kilka prostych pytań w ramach ankiety, uzyskujesz możliwość szybkiej wstępnej diagnozy. Sprawdź, czy Program Współdziałania może być rozwiązaniem dla Twojej spółki.
Spółki prowadzące działalność badawczo-rozwojową i zatrudniające pracowników do jej wykonywania mogą odliczyć nadwyżkę ulgi B+R od zaliczek pobranych na podatek dochodowy pracowników, którzy co najmniej 50% czasu pracy/ świadczenia usługi poświęcają na realizację działalności badawczo-rozwojowej. Sprawdź czy możesz skorzystać z ulgi i ile możesz zyskać.
Kalkulator Wypłacalności to narzędzie, które ułatwia monitorowanie płynności oraz wypłacalności przedsiębiorcy.

To teraz jest czas na działanie
Skontaktuj się

NOW
Krok 1/4

Imię i nazwisko*

Adres e-mail*

Telefon kontaktowy*

Wprowadź wszystkie wymagane dane do formularza.

Stanowisko*

Nazwa firmy*

NIP

Wprowadź wszystkie wymagane dane do formularza.

Temat

Treść wiadomości...

Wprowadź wszystkie wymagane dane do formularza.

Administratorem Państwa danych osobowych są Spółki z Grupy EY. Dane kontaktowe spółek z Grupy EY Polska znajdują się pod adresem https://www.ey.com/pl_pl/dane-spolek.

Dane osobowe przetwarzane są w celu skorzystania przez Państwa z formularza kontaktowego. Dane osobowe przetwarzane są w związku z prawnie uzasadnionymi celami Administratora, którym w tym przypadku jest odpowiedź na przesłane przez Państwa zapytanie. Dane osobowe przekazane Administratorowi podawane są mu dobrowolnie. Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego w zakresie przetwarzania danych osobowych. Kontakt do inspektora danych osobowych: kontaktdaneosoboweEYPolska@pl.ey.com. W celu otrzymania szczegółowych informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Spółki z Grupy EY zachęcamy do zapoznania się z Polityką prywatności https://www.ey.com/pl_pl/privacy-statement.

Czy zgadzasz się na kontakt telefoniczny w 15 minut?
Wprowadź wszystkie wymagane dane do formularza.
Zaznacz wymagane zgody

Dziękujemy za wypełnienie formularza

Skontaktujemy się z Tobą w ciągu 48 godzin.
Porozmawiajmy
Umów się na rozmowę

Imie i nazwisko*

Email*

Telefon kontaktowy*

Nazwa firmy*

Administratorem Państwa danych osobowych są Spółki z Grupy EY. Dane kontaktowe spółek z Grupy EY Polska znajdują się pod adresem https://www.ey.com/pl_pl/dane-spolek.

Dane osobowe przetwarzane są w celu skorzystania przez Państwa z formularza kontaktowego. Dane osobowe przetwarzane są w związku z prawnie uzasadnionymi celami Administratora, którym w tym przypadku jest odpowiedź na przesłane przez Państwa zapytanie. Dane osobowe przekazane Administratorowi podawane są mu dobrowolnie. Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego w zakresie przetwarzania danych osobowych. Kontakt do inspektora danych osobowych: kontaktdaneosoboweEYPolska@pl.ey.com. W celu otrzymania szczegółowych informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Spółki z Grupy EY zachęcamy do zapoznania się z Polityką prywatności https://www.ey.com/pl_pl/privacy-statement.

Wprowadź wszystkie wymagane dane do formularza.