NOW

okEY Tester Weryfikacja Rachunków Bankowych

Dlaczego to ważne?

  • Podatnicy są zobowiązani do weryfikacji rachunków bankowych swoich kontrahentów, na rzecz których podatnik ma dokonać przelewu w kwocie przekraczającej 15 tys. PLN.
  • Niedopełnienie obowiązku przeprowadzenia weryfikacji objęte jest szeregiem sankcji.
  • W przypadku wykonania przelewu na rachunek bankowy nieznajdujący się na „białej liście” konieczne jest złożenie w ciągu 7 dni (w czasie stanu epidemiologicznego – 14 dni) zawiadomienia do urzędu skarbowego właściwego dla podatnika, który dokonał zapłaty należności. .
  • „Biała lista” ma również służyć podatnikom do sprawdzania, czy dany kontrahent jest objęty obowiązkiem korzystania z e-faktur. W przypadku klientów, do których obowiązek ten nie ma zastosowania, podatnik będzie musiał zapewnić przekazanie klientowi faktury dodatkowo w innej formie – również poza wysłaniem jej do KSeF.

Jak możemy Ci pomóc?

Moduł „Rachunki Bankowe” jest narzędziem, które w oparciu o plik Excel zawierający parę wartości „numer VAT – numer rachunku bankowego” umożliwia automatyczną weryfikację rachunków bankowych na „białej liście”. Istnieje również możliwość szybkiego sprawdzenia pojedynczego kontrahenta.

Autorska aplikacja EY pozwala w intuicyjny i komfortowy sposób zweryfikować, czy rachunek bankowy został zgłoszony do urzędu skarbowego – kilka kliknięć w aplikacji umożliwia pobranie raportu zawierającego informację o statusie rachunku bankowego na „białej liście”.

Po zakończonej weryfikacji aplikacja pozwala na pobranie podsumowania w formie PDF oraz Excel, które pozwoli zidentyfikować dostawców wykreślonych z listy oraz rachunki bankowe inne niż te znane organom podatkowym.

W przypadku braku identyfikacji przedsiębiorców wykreślonych lub braku rachunków bankowych niezgłoszonych do organów podatkowych, raport stanowił będzie dowód na wypełnienie jednego z kryteriów dochowania należytej staranności kupieckiej.

Zalety okEY Testera Weryfikacja Rachunków Bankowych

Intuicyjny panel użytkownika
Pozwala zarządzać wszystkimi weryfikacjami par „rachunek bankowy – NIP”.

Działanie aplikacji zgodnie z wymogami MF
Zapewnia bezpieczeństwo podejmowanych decyzji.

Prezentacja wyników w sposób czytelny i przejrzysty
Raport wygenerowany automatycznie wskazuje na pozytywnie i negatywnie zweryfikowane pary rachunków bankowych i numerów NIP w formatach PDF i Excel.

Archiwizacja wyników weryfikacji w repozytorium
Dzięki temu użytkownik ma do nich stały, szybki dostęp.

Automatyzacja i ułatwienie weryfikacji rachunków bankowych dostawców
Skraca czas wykonania tych zadań do minimum.

Opcja jednoczesnej pracy wielu użytkowników
Niezależnie od tego, czy nad jednym czy wieloma projektami przypisanymi do podmiotu.

Interfejs w języku polskim i angielskim
Łatwy i intuicyjny w codziennym użytkowaniu.

Weryfikacja par numerów NIP – IBAN na podstawie plików wsadowych generowanych z systemów ERP Klienta
Istnieje możliwość dostosowania i konfiguracji narzędzia do potrzeb Klienta.

 

Łatwy dostęp do narzędzia
Można go uzyskać już z poziomu przeglądarki, bez konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania.

Co zyskujesz?

Korzyści 

icon-0

Ograniczenie ryzyka zapłaty dodatkowego zobowiązania podatkowego

icon-1

Bezpieczeństwo rozliczeń i ograniczenie ryzyka wystąpienia odpowiedzialności solidarnej ze zbywcą

icon-2

Ograniczenie ryzyka zakwestionowania przez organy podatkowe prawa do odliczenia VAT

Trzy kroki do współpracy

Skontaktuj się z nami

Omówmy Twoje wyzwanie

Zapoznaj się z ofertą

Przeczytaj artykuł

"Tax okEY - komfort i bezpieczeństwo podejmowanych decyzji"

Skorzystaj ze strefy możliwości

Przedsiębiorcy działający w Polsce mają możliwość ubiegania się o różnorodne dotacje w ramach perspektywy finansowej 2021-2027. Wśród programów wspierających rozwój i działalność przedsiębiorstw funkcjonują programy ogólnokrajowe, ograniczone do regionów oraz skupiające się na poszczególnych województwach. Sprawdź, jakie programy wsparcia są dostępne w Twoim województwie.
Korzystanie z Krajowego Systemu e‑Faktur będzie docelowo obowiązkowe dla większości podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na terytorium Polski. Wdrożenie e-faktur będzie związane z koniecznością dokonania zmian w wielu obszarach działalności podatników. Sprawdź, czy jesteś gotowy na wprowadzenie e-faktur.
Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki to program pozwalający uzyskać dodatkowe środki na rozwój. Sprawdź, czy masz szansę uzyskać wsparcie.
W przestrzeni publicznej ponownie pojawił się postulat, by lepiej przyjrzeć się rozliczeniom spółek nabywających usługi od tzw. samozatrudnionych, czyli osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, najczęściej współpracujących tylko z jednym podmiotem. W związku z tym zachęcamy do skorzystania z naszego narzędzia, które zweryfikuje prawidłowość funkcjonowania modelu B2B w Twojej firmie. Sprawdź bezpieczeństwo współpracy B2B zanim zrobi to urząd skarbowy!
Kalkulator Dywidendy pozwala wyliczyć kwotę, którą spółka hipotetycznie może wypłacić w formie dywidendy, zaliczki na poczet dywidendy albo na skutek umorzenia udziałów.
Podatek od niezrealizowanych dochodów (exit tax) dla osób fizycznych istnieje w Polsce od 2019 roku. Niejasność przepisów regulujących ten podatek budzi sporo kontrowersji oraz niesie ze sobą ryzyko niewłaściwej oceny sytuacji danego podatnika. By zmniejszyć to ryzyko oraz uświadomić podatnikom istnienie exit taxu, EY stworzył prosty test pozwalający na wstępną ocenę, czy w danej sytuacji obowiązek podatkowy wystąpił lub wystąpi w przyszłości.
Monitoring horyzontalny (Program Współdziałania) to nowa formuła pogłębionej współpracy największych podatników z administracją skarbową, oparta na transparentności i wzajemnym zaufaniu oraz oferująca konkretne korzyści – zmniejszenie ryzyk podatkowych i różnorodne ułatwienia. EY opracował barometr, który pozwoli zorientować się w ciągu 2 minut, czy warto mocniej zainteresować się tym rozwiązaniem. Odpowiadając na kilka prostych pytań w ramach ankiety, uzyskujesz możliwość szybkiej wstępnej diagnozy. Sprawdź, czy Program Współdziałania może być rozwiązaniem dla Twojej spółki.
Spółki prowadzące działalność badawczo-rozwojową i zatrudniające pracowników do jej wykonywania mogą odliczyć nadwyżkę ulgi B+R od zaliczek pobranych na podatek dochodowy pracowników, którzy co najmniej 50% czasu pracy/ świadczenia usługi poświęcają na realizację działalności badawczo-rozwojowej. Sprawdź czy możesz skorzystać z ulgi i ile możesz zyskać.
Kalkulator Wypłacalności to narzędzie, które ułatwia monitorowanie płynności oraz wypłacalności przedsiębiorcy.

To teraz jest czas na działanie
Skontaktuj się

NOW
Krok 1/4

Imię i nazwisko*

Adres e-mail*

Telefon kontaktowy*

Wprowadź wszystkie wymagane dane do formularza.

Stanowisko*

Nazwa firmy*

NIP

Wprowadź wszystkie wymagane dane do formularza.

Temat

Treść wiadomości...

Wprowadź wszystkie wymagane dane do formularza.

Administratorem Państwa danych osobowych są Spółki z Grupy EY. Dane kontaktowe spółek z Grupy EY Polska znajdują się pod adresem https://www.ey.com/pl_pl/dane-spolek.

Dane osobowe przetwarzane są w celu skorzystania przez Państwa z formularza kontaktowego. Dane osobowe przetwarzane są w związku z prawnie uzasadnionymi celami Administratora, którym w tym przypadku jest odpowiedź na przesłane przez Państwa zapytanie. Dane osobowe przekazane Administratorowi podawane są mu dobrowolnie. Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego w zakresie przetwarzania danych osobowych. Kontakt do inspektora danych osobowych: kontaktdaneosoboweEYPolska@pl.ey.com. W celu otrzymania szczegółowych informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Spółki z Grupy EY zachęcamy do zapoznania się z Polityką prywatności https://www.ey.com/pl_pl/privacy-statement.

Czy zgadzasz się na kontakt telefoniczny w 15 minut?
Wprowadź wszystkie wymagane dane do formularza.
Zaznacz wymagane zgody

Dziękujemy za wypełnienie formularza

Skontaktujemy się z Tobą w ciągu 48 godzin.
Porozmawiajmy
Umów się na rozmowę

Imie i nazwisko*

Email*

Telefon kontaktowy*

Nazwa firmy*

Administratorem Państwa danych osobowych są Spółki z Grupy EY. Dane kontaktowe spółek z Grupy EY Polska znajdują się pod adresem https://www.ey.com/pl_pl/dane-spolek.

Dane osobowe przetwarzane są w celu skorzystania przez Państwa z formularza kontaktowego. Dane osobowe przetwarzane są w związku z prawnie uzasadnionymi celami Administratora, którym w tym przypadku jest odpowiedź na przesłane przez Państwa zapytanie. Dane osobowe przekazane Administratorowi podawane są mu dobrowolnie. Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego w zakresie przetwarzania danych osobowych. Kontakt do inspektora danych osobowych: kontaktdaneosoboweEYPolska@pl.ey.com. W celu otrzymania szczegółowych informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Spółki z Grupy EY zachęcamy do zapoznania się z Polityką prywatności https://www.ey.com/pl_pl/privacy-statement.

Wprowadź wszystkie wymagane dane do formularza.