NOW

okEY Tester NIP

Dlaczego to ważne?

Ministerstwo Finansów wymaga od podatników przestrzegania metodyki w zakresie oceny dochowania należytej staranności przez nabywców towarów w transakcjach krajowych. Metodyka ta zawiera wskazówki dla urzędników skarbowych umożliwiające bardziej efektywne kontrole w obszarze dochowania przez przedsiębiorców należytej staranności w VAT.

 

Obowiązki nałożone na podatnika w tym zakresie obejmują następujące czynności:

  • comiesięczna weryfikacja statusu VAT każdego dostawcy,
  • konieczność udokumentowania przeprowadzonej weryfikacji statusu kontrahenta,
  • w przypadku identyfikacji podmiotów wykreślonych z rejestru podatników VAT należy skorygować rozliczenia VAT, tak by uniknąć kar oraz konieczności składania dodatkowych wyjaśnień na żądanie organu podatkowego.

Jak możemy Ci pomóc?

  • Autorska aplikacja pozwala w prosty i komfortowy sposób zweryfikować status wszystkich kontrahentów Spółki w rejestrze podatników VAT – kilka kliknięć w aplikacji umożliwia wczytanie pliku JPK i sprawdzenie wszystkich dostawców w nim ujętych.
  • Po zakończonej weryfikacji aplikacja pozwala na pobranie podsumowania w formacie PDF oraz XLS, które pozwoli zidentyfikować wykreślonych dostawców albo – w przypadku braku podatników wykreślonych – będzie stanowiło dowód na wypełnienie jednego z kryteriów dochowania należytej staranności.

Zalety okEY Testera NIP

Wygoda i oszczędność czasu
Wszystkie niezbędne informacje są w zasięgu ręki.

Prosty i intuicyjny panel użytkownika
Pozwala zarządzać wszystkimi weryfikacjami NIP-ów.

Archiwizacja wyników weryfikacji w repozytorium
Dzięki temu użytkownik ma do nich stały, szybki dostęp.

Elastyczny wybór zapisu weryfikacji
Można wybrać formę tabelaryczną albo raport w formacie Excel bądź PDF.

Weryfikacja ujęcia NIP oraz numerów VAT kontrahentów podatnika w bazach VIES i MF
Wykorzystuje dane zawarte w plikach JPK/ innych plikach wsadowych.

Weryfikacja par numerów NIP – IBAN na podstawie plików wsadowych generowanych z systemów ERP Klienta
Istnieje możliwość dostosowania i konfiguracji narzędzia do potrzeb Klienta.

Ograniczenie ryzyka podejmowanych decyzji

Dotyczy zarówno ryzyka związanego z ewentualnym zakwestionowaniem prawa do odliczenia VAT przez organy podatkowe, jak i ryzyka zapłaty dodatkowego zobowiązania podatkowego.

Możliwość identyfikacji dostawców przed ujęciem ich w JPK i deklaracji VAT
Zawiera dane o firmach wykreślonych z rejestru czynnych podatników VAT oraz rejestru VIES.

Opcja jednoczesnej pracy wielu użytkowników
Niezależnie od tego, czy nad jednym czy wieloma projektami przypisanymi do podmiotu.

Możliwość wyjaśnienia z dostawcą jego statusu
Pomocne w kwestii wykreślenia z rejestru VAT oraz właściwego ujęcia transakcji dla potrzeb rozliczenia VAT.

Automatyzacja i ułatwienie weryfikacji NIP oraz numerów VAT dostawców/ kontrahentów
Pozwala skrócić czas wykonania tych zadań do minimum.

Łatwy dostęp do narzędzia
Można go uzyskać już z poziomu przeglądarki, bez konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania.

Co zyskujesz?

Korzyści 

icon-0

Bezpieczeństwo rozliczeń

icon-1

Ograniczenie ryzyka wystąpienia odpowiedzialności solidarnej ze zbywcą do wysokości kwoty VAT oraz ryzyka zakwestionowania prawa do odliczenia podatku

icon-2

Bezpieczeństwo Spółki i Zarządu

Trzy kroki do współpracy

Skontaktuj się z nami

Omówmy Twoje wyzwanie

Zapoznaj się z ofertą

Przeczytaj artykuł

"Tax okEY - komfort i bezpieczeństwo podejmowanych decyzji"

Skorzystaj ze strefy możliwości

Przedsiębiorcy działający w Polsce mają możliwość ubiegania się o różnorodne dotacje w ramach perspektywy finansowej 2021-2027. Wśród programów wspierających rozwój i działalność przedsiębiorstw funkcjonują programy ogólnokrajowe, ograniczone do regionów oraz skupiające się na poszczególnych województwach. Sprawdź, jakie programy wsparcia są dostępne w Twoim województwie.
Korzystanie z Krajowego Systemu e‑Faktur będzie docelowo obowiązkowe dla większości podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na terytorium Polski. Wdrożenie e-faktur będzie związane z koniecznością dokonania zmian w wielu obszarach działalności podatników. Sprawdź, czy jesteś gotowy na wprowadzenie e-faktur.
Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki to program pozwalający uzyskać dodatkowe środki na rozwój. Sprawdź, czy masz szansę uzyskać wsparcie.
W przestrzeni publicznej ponownie pojawił się postulat, by lepiej przyjrzeć się rozliczeniom spółek nabywających usługi od tzw. samozatrudnionych, czyli osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, najczęściej współpracujących tylko z jednym podmiotem. W związku z tym zachęcamy do skorzystania z naszego narzędzia, które zweryfikuje prawidłowość funkcjonowania modelu B2B w Twojej firmie. Sprawdź bezpieczeństwo współpracy B2B zanim zrobi to urząd skarbowy!
Kalkulator Dywidendy pozwala wyliczyć kwotę, którą spółka hipotetycznie może wypłacić w formie dywidendy, zaliczki na poczet dywidendy albo na skutek umorzenia udziałów.
Podatek od niezrealizowanych dochodów (exit tax) dla osób fizycznych istnieje w Polsce od 2019 roku. Niejasność przepisów regulujących ten podatek budzi sporo kontrowersji oraz niesie ze sobą ryzyko niewłaściwej oceny sytuacji danego podatnika. By zmniejszyć to ryzyko oraz uświadomić podatnikom istnienie exit taxu, EY stworzył prosty test pozwalający na wstępną ocenę, czy w danej sytuacji obowiązek podatkowy wystąpił lub wystąpi w przyszłości.
Monitoring horyzontalny (Program Współdziałania) to nowa formuła pogłębionej współpracy największych podatników z administracją skarbową, oparta na transparentności i wzajemnym zaufaniu oraz oferująca konkretne korzyści – zmniejszenie ryzyk podatkowych i różnorodne ułatwienia. EY opracował barometr, który pozwoli zorientować się w ciągu 2 minut, czy warto mocniej zainteresować się tym rozwiązaniem. Odpowiadając na kilka prostych pytań w ramach ankiety, uzyskujesz możliwość szybkiej wstępnej diagnozy. Sprawdź, czy Program Współdziałania może być rozwiązaniem dla Twojej spółki.
Spółki prowadzące działalność badawczo-rozwojową i zatrudniające pracowników do jej wykonywania mogą odliczyć nadwyżkę ulgi B+R od zaliczek pobranych na podatek dochodowy pracowników, którzy co najmniej 50% czasu pracy/ świadczenia usługi poświęcają na realizację działalności badawczo-rozwojowej. Sprawdź czy możesz skorzystać z ulgi i ile możesz zyskać.
Kalkulator Wypłacalności to narzędzie, które ułatwia monitorowanie płynności oraz wypłacalności przedsiębiorcy.

To teraz jest czas na działanie
Skontaktuj się

NOW
Krok 1/4

Imię i nazwisko*

Adres e-mail*

Telefon kontaktowy*

Wprowadź wszystkie wymagane dane do formularza.

Stanowisko*

Nazwa firmy*

NIP

Wprowadź wszystkie wymagane dane do formularza.

Temat

Treść wiadomości...

Wprowadź wszystkie wymagane dane do formularza.

Administratorem Państwa danych osobowych są Spółki z Grupy EY. Dane kontaktowe spółek z Grupy EY Polska znajdują się pod adresem https://www.ey.com/pl_pl/dane-spolek.

Dane osobowe przetwarzane są w celu skorzystania przez Państwa z formularza kontaktowego. Dane osobowe przetwarzane są w związku z prawnie uzasadnionymi celami Administratora, którym w tym przypadku jest odpowiedź na przesłane przez Państwa zapytanie. Dane osobowe przekazane Administratorowi podawane są mu dobrowolnie. Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego w zakresie przetwarzania danych osobowych. Kontakt do inspektora danych osobowych: kontaktdaneosoboweEYPolska@pl.ey.com. W celu otrzymania szczegółowych informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Spółki z Grupy EY zachęcamy do zapoznania się z Polityką prywatności https://www.ey.com/pl_pl/privacy-statement.

Czy zgadzasz się na kontakt telefoniczny w 15 minut?
Wprowadź wszystkie wymagane dane do formularza.
Zaznacz wymagane zgody

Dziękujemy za wypełnienie formularza

Skontaktujemy się z Tobą w ciągu 48 godzin.
Porozmawiajmy
Umów się na rozmowę

Imie i nazwisko*

Email*

Telefon kontaktowy*

Nazwa firmy*

Administratorem Państwa danych osobowych są Spółki z Grupy EY. Dane kontaktowe spółek z Grupy EY Polska znajdują się pod adresem https://www.ey.com/pl_pl/dane-spolek.

Dane osobowe przetwarzane są w celu skorzystania przez Państwa z formularza kontaktowego. Dane osobowe przetwarzane są w związku z prawnie uzasadnionymi celami Administratora, którym w tym przypadku jest odpowiedź na przesłane przez Państwa zapytanie. Dane osobowe przekazane Administratorowi podawane są mu dobrowolnie. Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego w zakresie przetwarzania danych osobowych. Kontakt do inspektora danych osobowych: kontaktdaneosoboweEYPolska@pl.ey.com. W celu otrzymania szczegółowych informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Spółki z Grupy EY zachęcamy do zapoznania się z Polityką prywatności https://www.ey.com/pl_pl/privacy-statement.

Wprowadź wszystkie wymagane dane do formularza.